Laboratorium Analiz Strukturalnych

Funkcjonowanie i usługi

 • Pomiar bardzo dokładnych mas cząsteczkowych, co pozwala na jednoznaczne określenie wzoru sumarycznego badanych związków
 • Analizy zarówno związków niskocząsteczkowych jak i makromolekuł (białka, lipidy, polisacharydy)
 • Przygotowywanie ultracienkich skrawków z zamrożonych preparatów (tkanki roślinne i zwierzęce), do analiz techniką MALDI MSI
 • Analizy związków przekształconych w lotne pochodne
 • Analizy: jakościowa i ilościowa mono-, oligo- oraz polisacharydów
 • Analizy: jakościowa i ilościowa niskocząsteczkowych związków polarnych i niepolarnych

DO POBRANIA:      O Laboratorium     
Udostępnianie Spektrometru mas LAS      Udostępnianie Chromatografu GC-MS LAS      Udostępnianie Chromatografów gazowych GC      Udostępnianie Chromatografu cieczowego LAS

Wyposażenie

 • Wysokorozdzielczy spektrometr SYNAPT G2-Si HDMS firmy Waters z jonizacją próbek w trybie ESI, MALDI i APCI
 • System wysokosprawnej chromatografii cieczowej ACQUITY UPLC wraz z detektorami TUV i RI, firmy Waters
 • Kriostat z wbudowanym mikrotomem (Leica CM1950)
 • Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas (GC-MS) firmy Agilent Technologies
 • Chromatograf cieczowy (HPLC) firmy Shimadzu (Kyoto, Japan)
 • Chromatograf gazowy CP-3380 z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (Varian)
 • Chromatograf gazowy GC-17A sprzężony ze spektrometrem mas MS-QP500 (Shimadzu)

-


ZOBACZ RÓWNIEŻ