Katedra Wirusologii i Immunologii

Kierownik Katedry

dr hab. Roman Paduch, prof. UMCS
ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin
pokój 314A, tel. 81 537 59 44
mail: roman.paduch@mail.umcs.pl 

 

Nauczyciele akademiccy

prof. dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska
dr hab. Roman Paduch, prof. UMCS
dr hab. Barbara Zdzisińska, prof. UMCS
dr Magdalena Mizerska-Kowalska
dr Małgorzata Pac-Sosińska
dr Katarzyna Sawa-Wejksza
dr Mateusz Pięt

Pracownicy wspierający badania i dydaktykę

dr Magdalena Kopycińska                 
Renata Obara

Pracownicy emerytowani

prof. dr hab. Martyna Kandefer-Szerszeń
dr Józef Kaczor

Doktoranci

mgr Paulina Pieniądz
mgr Monika Sztandera-Tymoczek

Historia Katedry

Początki Zakładu Wirusologii i Immunologii sięgają 1962 r., kiedy to z Katedry Mikrobiologii Ogólnej wyodrębniła się Katedra Mikrobiologii Szczegółowej, której kierownikiem został doc. dr hab. Kazimierz Matusiak. W 1965 roku kierownictwo Katedry objął prof. dr hab. Zbigniew Kawecki i sprawował je przez 22 lata do roku 1987. Jego dziełem było utworzenie w Katedrze pracowni wirusologiczno-immunologicznej. W 1970 r. Katedra zmieniła nazwę na Zakład Mikrobiologii Stosowanej i weszła w skład powstałego w tym czasie Instytutu Mikrobiologii i Biochemii. W 1987 roku kierownikiem Zakładu Mikrobiologii Stosowanej został prof. dr hab. Zdzisław Ilczuk. W 1995 r. po przeniesieniu się do nowego gmachu Zakład został podzielony na dwie odrębne jednostki: Zakład Wirusologii i Immunologii oraz Zakład Mikrobiologii Przemysłowej. Kierownictwo nowopowstałego Zakładu Wirusologii i Immunologii objęła prof. dr hab. Martyna Kandefer-Szerszeń i sprawowała je przez 21 lat. W 2016 r. kierownikiem Zakładu został prof. dr hab. Wojciech Rzeski. Funkcję sprawował do roku 2019. W 2019 roku w wyniku reformy systemu szkolnictwa wyższego, Zakład Wirusologii i Immunologii został przekształcony w Katedrę Wirusologii i Immunologii. Kierownikiem Katedry został dr hab. Roman Paduch, prof. UMCS.

Aktualna tematyka badawcza

 • Wzajemne relacje między środowiskiem nowotworu, a procesem przerzutowania
 • Aktywność przeciwnowotworowa substancji pochodzenia naturalnego i syntetycznego
 • Badanie mechanizmów odpowiedzialnych za ograniczenie migracji i lekooporności komórek raka jelita grubego przez kwasy ursolowy (UA) i oleanolowy (OA) w terapii skojarzonej z kamptotecyną-11 (CPT-11)
 • Alfa-ketoglutaran oraz syntetyczne inhibitory neutralnej endopeptydazy jako związki o potencjalnym zastosowaniu w terapii celowanej nowotworów
 • Szlaki sygnalne związane z kontrolą proliferacji komórek, cyklu komórkowego, apoptozy, angiogenezy i migracji komórek nowotworowych
 • Mikroskopijne grzyby fitopatogenne jako potencjalne źródło alergenów.
 • W ramach Katedry funkcjonuje Laboratorium Hodowli Komórek (BSL2).

Projekty badawcze

 1. OPUS 18 (NCN) (2020-2023) „Mikroskopijne grzyby fitopatogenne - charakterystyka biochemiczna i potencjalny wpływ na rozwój alergii u ludzi”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska
 2. Instytutowy projekt zespołowy nr ZB/2020/2 (2020-2022) „Ocena wpływu kwasów ursolowego i oleanolowego w terapii skojarzonej z kamptotecyną-11 na szlak HA/CD44/RHAMM. Analiza regulacji receptorów kwasu hialuronowego przez metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej”. Kierownik projektu: dr Mateusz Pięt
 1. Miniatura 2 (NCN) (2018-2019) „Ocena wpływu alfa-ketoglutaranu (AKG) na poziom i aktywność neutralnej endopeptydazy (NEP) w komórkach nowotworowych”. Kierownik projektu: dr Magdalena Mizerska-Kowalska
 2. SONATA 5 (NCN) (2014-2017) „Wpływ czynników wydzielanych przez komórki raka jelita grubego na różnicowanie się makrofagów”. Kierownik projektu: dr Katarzyna Sawa-Wejksza
 3. OPUS 6 (NCN) (2014-2017) „Alfa-ketoglutaran (AKG) jako stymulator aktywności kościotwórczej i regulator funkcji osteoblastów in vitro”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Martyna Kandefer-Szerszeń
 4. OPUS 4 (NCN) (2013-2017) „Rola neutralnej endopeptydazy (NEP) i jej inhibitora, sialofaryny, w biologii komórek raka jelita grubego”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Martyna Kandefer-Szerszeń
 

Patenty

 1. Patent nr Pat.238444 (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej); 2021 „Frakcja białkowo-cukrowa wyizolowana z płynu celomatycznego dżdżownicy Dendrobaena veneta do zastosowania w immunoterapii nieswoistej”
  Twórcy: Magdalena Mizerska-Kowalska, Barbara Zdzisińska, Marta Fiołka, Katarzyna Musiał
 1. Patent nr Pat.234801 (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej); 2020 „Wysokocząsteczkowa frakcja płynu celomatycznego z dżdżownicy Dendrobaena veneta do leczenia grzybic spowodowanych drożdżakiem Candida albicans
  Twórcy: Marta Fiołka, Jolanta Kutkowska, Teresa Urbanik-Sypniewska, Roman Paduch
 1. Patent Nr PL 233572 (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej); 2019 „Method for obtaining skin treatment and care preparation”. Twórcy: Sławomir Dresler, Roman Paduch, Maciej Strzemski
 2. Patent Nr PL 232011 (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej); 2018 “Medical application of kynurenic acid and its salts”. Twórcy: Anna Woźniak, Waldemar Turski, Tomasz Żarnowski, Robert Rejdak, Mirosław Czuczwar, Mirosław Łańcut, Paweł Piwowarczyk, Monika Turska, Roman Paduch.
 3. Patent Nr PL 225869 (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej); 2016 „Laccase enzyme isolated from Cerrena unicolor fungus to be applied in the cervical carcinoma treatment”. Twórcy: Anna Matuszewska, Magdalena Jaszek, Grzegorz Janusz, Monika Osińska-Jaroszuk, Justyna Sulej, Dawid Stefaniuk, Jerzy Rogalski, Magdalena Mizerska-Kowalska, Martyna Kandefer-Szerszeń
 4. Patent Nr PL 218715 (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej); 2015 „Method for separation and identification of compounds in complex mixtures plants’. Twórcy: Grażyna Matysik, Anna Woźniak, Roman Paduch, Bronisław Kocjan, Helena Donica
 5. Patent Nr PL 216264 (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej); 2014 „8-(4-methoxyphenyl)-4-oxo-4 ,6,7,8-tetrahydroimidazo [2,1-c] [1,2,4] triazin-3-formic acid hydrazide used as a drug for liver diseases”. Twórcy: Martyna Kandefer-Szerszeń, Agnieszka Szuster-Ciesielska, Krzysztof Sztanke, Kazimierz Pasternak
 6. Patent Nr EP 2409987 (European Patent Office – EPO); 2013 “Ribosomal P protein complex from Plasmodium falciparum as antigen in vaccines against malaria”. Twórcy: Marek Tchórzewski, Dawid Krokowski, Agnieszka Szuster-Ciesielska, Nikodem Grankowski, Leszek Wawiórka
 7. Patent Nr PL 212249 (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej); 2011 „Ribosomal P protein complex of Plasmodium falciparum as an antigen of malarial pathogen and process for the preparation of this antigen and expression cassette, especially for this process”. Twórcy: Marek Tchórzewski, Dawid Krokowski, Agnieszka Szuster-Ciesielska, Nikodem Grankowski, Leszek Wawiórka.

Współpraca naukowa

Katedra Wirusologii i Immunologii współpracuje z innymi jednostkami naukowymi uczelni lubelskich: Uniwersytet Medyczny (Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej, Katedra Chemii Wydziału Farmaceutycznego, Klinika Okulistyki Ogólnej, Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej, Katedra i Zakład Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych), Uniwersytet Przyrodniczy (Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności). Ponadto, współpracujemy z następującymi ośrodkami krajowymi: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (Zakład Farmakognozji Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej), Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej w Gdańsku, Collegium Medicum w Bydgoszczy (Katedra Technologii Chemicznej Środków Leczniczych), Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Farmaceutyczny).

Katedra Wirusologii Immunologii prowadzi również współpracę z Omics Research Group (MORG) w Lublinie oraz z University of Rostock, University Eye Hospital, Department of Ophthalmology, Rostock (Germany).

Nagrody i wyróżnienia

 • Dr Mateusz Pięt - Nagroda im. Bolesława Skarżyńskiego za najlepszy artykuł w kwartalniku „Postępy Biochemii” (2017)
 • Prof. dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska - Laureatka konkursu MNiSW „TOP 500 INNOVATORS Science Management Commercialization” - Stanford University (2013)
 • Prof. dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska - III miejsce w międzynarodowym konkursie na najlepszą pracę w dziedzinie gastroenterologii i hepatologii „Dr Bares Award”: “Zinc supplementation attenuates ethanol- and acetaldehyde-induced liver stellate cell activation by inhibiting reactive oxygen species (ROS) production and by influencing intracellular signalling” Biochemical Pharmacology 2009, 78, 301-314.  (2011)
 • Prof. dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska, prof. dr. hab. Marek Tchórzewski, prof. dr hab. Nikodem Grankowski, dr Dawid Krokowski, dr Leszek Wawiórka  - III miejsce w kategorii „Naukowe odkrycie roku” w plebiscycie National Geographic Traveler za badania nad antygenem malarii (2011)
 • Prof. dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska, prof. dr. hab. Marek Tchórzewski, prof. dr hab. Nikodem Grankowski, dr Dawid Krokowski, dr Leszek Wawiórka  - III miejsce w kategorii „Nadzieja” w plebiscycie „Soczewki Fokusa 2011” za badania nad antygenem malarii (2011)
 • Prof. dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska, prof. dr. hab. Marek Tchórzewski, prof. dr hab. Nikodem Grankowski, dr Dawid Krokowski, dr Leszek Wawiórka - Nagroda Naukowa „Marii Curie” (Maria Curie Prize) „ Rybosomalne białka P z zarodźca malarii stanowiące antygen patogenu malarii – najważniejszy składnik do produkcji szczepionki” (2011)

Publikacje z 2020 r.

 1. Programmed death-1 receptor (PD-1) as a potential prognosis biomarker for ovarian cancer patients, Pawłowska, A., Suszczyk, D., Tarkowski, R., Paduch, R., Kotarski, J., Wertel, I. (2020) Cancer Management and Research, 12, pp. 9691-9709, (IF=3,989)
 2. Wertel, I., Suszczyk, D., Pawłowska, A., Bilska, M., Chudzik, A., Skiba, W., Paduch, R., Kotarski, J. Prognostic and Clinical Value of Interleukin 6 and D45+CD14+Inflammatory Cells with PD-L1+/PD-L2+Expression in Patients with Different Manifestation of Ovarian Cancer (2020) Journal of Immunology Research, 2020, art. no. 1715064 (IF= 4,818)
 3. Wlizło, K., Polak, J., Kapral-Piotrowska, J., Graz, M., Paduch, R., Jarosz-Wilkołazka, A.Influence of carrier structure and physicochemical factors on immobilisation of fungal laccase in terms of bisphenol a removal (2020) Catalysts, 10 (9), art. no. 951, (IF=4,146)
 4. Kaławaj, K., Sławińska-Brych, A., Mizerska-Kowalska, M., Żurek, A., Bojarska-Junak, A., Kandefer-Szerszeń, M., Zdzisińska, B. Alpha ketoglutarate exerts in vitro anti-osteosarcoma effects through inhibition of cell proliferation, induction of apoptosis via the jnk and caspase 9-dependent mechanism, and suppression of tgf-β and vegf production and metastatic potential of cells (2020) International Journal of Molecular Sciences, 21 (24), art. no. 9406, pp. 1-21 (IF=5,923)
 5. Piechowska, K., Mizerska-Kowalska, M., Zdzisińska, B., Cytarska, J., Baranowska-łączkowska, A.,Jaroch, K., Łuczykowski, K., Płaziński, W., Bojko, B., Kruszewski, S., Misiura, K., Łączkowski, K.Z. Tropinone-derived alkaloids as potent anticancer agents: Synthesis, tyrosinase inhibition, mechanism of action, dft calculation, and molecular docking studies (2020) International Journal of Molecular Sciences, 21 (23), art. no. 9050, pp. 1-24 (IF=5,923)
 6. Palusinska-Szysz, M., Luchowski, R., Gruszecki, W.I., Choma, A., Szuster-Ciesielska, A., Lück, C., Petzold, M., Sroka-Bartnicka, A., Kowalczyk, B. The Role of Legionella pneumophila Serogroup 1 Lipopolysaccharide in Host-Pathogen Interaction (2019) Frontiers in Microbiology, 10, art. no. 2890, (IF=5,640)

Publikacje 2021 r.

 1. Stefaniuk, D., Misztal, T., Pięt, M., Zając, A., Kopycińska, M., Matuszewska, A.,
  Ruminowicz‐stefaniuk, M., Matuszewski, Ł., Marcińczyk, N., Belcarz, A., Żuchowski, J., Skrabalak, I., Grąz, M., Ciołek, B., Paduch, R., Jaszek, M.
  Thromboelastometric analysis of anticancer cerrena unicolor subfractions reveal their potential as fibrin glue drug carrier enhancers (2021) Biomolecules, 11 (9), art. no. 1263 (IF=4,879)
 2. Paduch, R., Urbanik-Sypniewska, T., Kutkowska, J., Chorągiewicz, T., Matysik-Woźniak, A., Zweifel, S., Czarnek-Chudzik, A., Załuska, W., Rejdak, R., Toro, M.D. Ozone-based eye drops activity on ocular epithelial cells and potential pathogens infecting the front of the eye (2021) Antioxidants, 10 (6), art. no. 968 (IF=6,312)
 3. Sławińska-Brych, A., Mizerska-Kowalska, M., Król, S.K., Stepulak, A., Zdzisińska, B. Xanthohumol impairs the pma-driven invasive behaviour of lung cancer cell line a549 and exerts anti-emt action (2021) Cells, 10 (6), art. no. 1484 (IF=6,600)
 4. Mizerska-Kowalska, M., Sawa-Wejksza, K., Sławińska-Brych, A., Kandefer-Szerszeń, M., Zdzisińska, B. Neutral endopeptidase depletion decreases colon cancer cell proliferation and TGF-β1 synthesis in indirect co-cultures with normal colon fibroblasts (2021) Clinical and Translational Oncology, 23 (7), pp. 1405-1414 (IF=3,405)
 5. Woś, J., Chocholska, S., Kowalska, W., Tomczak, W., Szymańska, A., Karczmarczyk, A.,Szuster-Ciesielska, A., Wojciechowska, A., Bojarska-Junak, A.
  Prognostic value of tie2-expressing monocytes in chronic lymphocytic leukemia patients (2021) Cancers, 13 (11), art. no. 2817 (IF=6,639)
 6. Wojciechowska, A., Szuster-Ciesielska, A., Sztandera, M., Bregier-Jarzębowska, R., Jarząb, A., Rojek, T., Komarnicka, U.K., Bojarska-Junak, A., Jezierska, J.
  L-argininato copper(II) complexes in solution exert significant selective anticancer and antimicrobial activities (2020) Applied Organometallic Chemistry, 34 (8), art. no. e5698 (IF=4,105)

Publikacje 2022 r.

 1. Paruch, K., Biernasiuk, A., Khylyuk, D., Paduch, R., Wujec, M., Popiołek, Ł.
  Synthesis, Biological Activity and Molecular Docking Studies of Novel Nicotinic Acid Derivatives (2022) International Journal of Molecular Sciences, 23 (5), art. no. 2823, (IF=5,923)
 2. Polak, J., Graz, M., Wlizło, K., Szałapata, K., Kapral-Piotrowska, J., Paduch, R., Jarosz-Wilkołazka,A. Bioactive Properties of a Novel Antibacterial Dye Obtained from Laccase-Mediated Oxidation of 8-Anilino-1-naphthalenesulfonic Acid (2022) Molecules, 27 (2), art. no. 487, (IF=4,411)
 3. Michalicha, A., Espona-Noguera, A., Canal, C., Budzyńska, B., Pięt, M., Przywara, S., Pawelec, J.,Belcarz, A. Polycatecholamine and gentamicin as modifiers for antibacterial and blood-biocompatible poliester vascular prostheses (2022) Materials Science and Engineering C, art. no. 112645 (IF=7,328)