Instytut Nauk Biologicznych
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
20-033 Lublin, ul. Akademicka 19
tel. 81-537-59-01
inb@mail.umcs.pl