O Ogrodzie

Ogród Ziołowy przy Wydziale Biologii i Biotechnologii i Instytucie Nauk Biologicznych znajduje się obok szklarni, w pasie od strony ul. Głębokiej. W celu jego stworzenia zostały wykorzystane niezagospodarowane wcześniej nieużytki. Praca nad jego utworzeniem rozpoczęła się jesienią 2020 roku, wtedy przeprowadzono prace porządkujące teren oraz pierwsze nasadzenia roślin.

Kompozycje roślin w Ogrodzie Ziołowym aranżowane są w taki sposób, aby zapewnić ciągłość kwitnienia przez cały sezon wegetacyjny. Do nasadzeń wykorzystano rośliny jednoroczne, byliny i formy krzewiaste, które będą przypominać o naturalnym rytmie życia: narodziny, rozwój, dojrzewanie, przekwitanie. Szczególne miejsce w ogródku mają rośliny lecznicze, tj. mięta pieprzowa Mentha x piperita, przywrotnik Alchemilla sp., ruta zwyczajna Ruta graveolens, szałwia lekarska Salvia officinalis, lawenda wąskolistna Lavandula angustifolia, żywokost Symphytum, krwawnik Achillea sp., pysznogłówka Monandra sp., kłosowiec Agastache sp., dziurawiec zwyczajny Hipericum perforatum, bylica piołun Artemisia absinthium, cząber górski Satureja montana itp. Reprezentują one różne rodziny botaniczne, większość jest wpisana na listy gatunków farmakopealnych lub znane są jako surowce wykorzystywane w medycynie niekonwencjonalnej. Wśród nasadzeń nie zabrakło również gatunków typowo ozdobnych, kwitnących wiosną: krokusów Crocus sp., tulipanów Tulipa sp., hiacyntów Hyacinthus sp., czy czosnków Allium sp., latem: jeżówek Echinacea sp., hortensji  Hydrangea sp., powojników Clematis sp., piwonii Paeonia sp., lilii Lilium sp. oraz jesiennych astrów Aster sp.

Na rabaty wprowadziłyśmy również materiał udostępniony przez Ogród Botaniczny UMCS w Lublinie, m.in. miodunkę ćmą Pulmonaria obscura, pełnik europejski Trollius europaeus, rdest wężownik Polygonum bistorta, wiesiołek krzewiasty Oenothera fruticosa, kocanki piaskowe Helichrysum arenarium, naparstnica żółta Digitalis lutea, mydlnica lekarsa Saponaria officinalis. Za przekazany materiał serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor dr Grażynie Szymczak oraz pracownikom tej placówki.

Nasadzenia będą dostarczały materiałów do zajęć laboratoryjnych dla naszych studentów, pokazów dla grup odwiedzających nasz Wydział oraz badań prowadzonych przez Pracowników Uczelni.

Ze względu na wciąż pogarszającą się sytuację związaną ze spadkiem liczebności owadów zapylających, zasadziłyśmy rośliny o, potwierdzonej badaniami, dużej wydajności pożytkowej. Na terenie przylegającym do parkingu zaczęła powstawać łąka kwietna, na której stanął hotel dla owadów. Pomoże to w edukacji i szerzeniu wiedzy oraz możliwości poprawy bazy pokarmowej zapylaczy w tym rejonie miasta.

Wejście do Ogrodu Ziołowego jest otwarte 
od maja do października w godzinach 9:00-14:00.

Serdecznie zapraszamy!

Osoby odpowiedzialne za Ogród:
dr hab. Małgorzata Wrzesień
mgr inż. Karolina Tymoszuk