Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych

Prof. dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka

Dyżur:
Poniedziałek - Czwartek 9.00-11.00

tel. 81 537-59-01
anna.jarosz-wilkolazka@mail.umcs.pl
inb@mail.umcs.pl
pokój 42B, ul. Akademicka 19

 

Zastępca Dyrektora

  • do spraw współpracy międzynarodowej
  • do spraw Szkoły Doktorskiej
  • do spraw promocji Instytutu 

Prof. dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska

Dyżur:
Czwartek 8.00-9.00

tel. 81 537-59-01, 81 537-59-43
agnieszka.szuster-ciesielska@mail.umcs.pl
pokój 42B, ul. Akademicka 19

 

Zastępca Dyrektora

  • do spraw badań naukowych
  • do spraw rozwoju i awansu
  • do spraw pracowników Instytutu

Prof. dr hab. Małgorzata Cytryńska

Dyżur:
Piątek 12.00-13.00

tel. 81 537-50-89
malgorzata.cytrynska@mail.umcs.pl
pokój 42B, ul. Akademicka 19

 

 

Asystent Dyrektora

Dr Bożena Mierzwa

Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek – Piątek 8.00-13.00

tel. 81 537-59-01
bozena.mierzwa@mail.umcs.pl
inb@mail.umcs.pl
pokój 42Ba, ul Akademicka 19

Adres:
Instytut Nauk Biologicznych
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
20-033 Lublin, ul. Akademicka 19
inb@mail.umcs.pl