Laboratorium Inżynierii Bioprocesowej

Funkcjonowanie i usługi

 • Prowadzenie badań w układach otwartych oraz zamkniętych
 • W warunkach kryzysowych możliwość wydzielenia pracowni i praca w warunkach samodzielnych i izolowanych
 • Zwiększanie oraz zmniejszanie skali hodowli bakteryjnych oraz grzybowych na bazie posiadanych fermentorów w warunkach tlenowych lub niskotlenowych. Możliwość przygotowania nośników do reaktorów membranowych oraz immobilizowanych na szkle spiekanym jak i różnego rodzaju nośnikach typu miękkiego. Prowadzenie hodowli w fermentorach z podłożem stałym
 • Optymalizacja warunków hodowli, dobór źródła węgla i azotu, wartości pH, natlenianie klasyczne oraz niekonwencjonalne, stabilizacja temperatury, szybkości mieszania
 • Produkcja i izolacja użytecznych bioproduktów
 • Prowadzenie wstępnej optymalizacji warunków hodowli organizmów bakteryjnych i grzybowych w czterostanowiskowej stacji fermentorowej (1 dm3)
 • Zwiększenie skali hodowli w fermentorach o pojemności 5 i 7 dm3
 • Prowadzenie hodowli komórek zwierzęcych w fermentorze celligen

DO POBRANIA:      O Laboratorium      Zasady udostępniania

Dotychczas prowadzone prace

 • Enzymatyczna transformacja materiałów ligninocelulozowych, produkcja bioetanolu oraz detoksyfikacja materiałów zawierających substancje aromatyczne
 • Produkcja preparatów enzymów ligninolitycznych po wcześniejszej identyfikacji i amplifikacji genów je kodujących
 • Produkcja i charakterystyka bakteryjnych i grzybowych enzymów: lipo-, amylo-, mutano-, chityno-, pektyno-, lignino-, celulo- i hemicelulolitycznych
 • Transformacja naturalnych pochodnych fenolowych przy udziale mikro- i makroorganizmów do substancji wykazujących efekt osłonowy wobec wolnych rodników i metali ciężkich
 • Unieruchamianie substancji biologicznie czynnych
 • Poszukiwanie, izolacja i charakterystyka nowych grzybowych substancji bioaktywnych oraz badanie możliwości ich praktycznego zastosowania w medycynie (działanie przeciwnowotworowe) i szeroko pojętej biotechnologii (zastosowania przemysłowe)
 • Badanie właściwości probiotycznych hydrolizatów grzybowych α-(1→3)-glukanów (badania in vitro i in vivo)
 • Biokataliza terpenów przy udziale mikroorganizmów zimnolubnych oraz katalizatorów biomimetycznych w kierunku otrzymywania związków bioaktywnych o właściwościach smakowo-zapachowych i leczniczych
 • Ocena biologicznej aktywności porfiryn w stosunku do drobnoustrojów patogennych
 • Weryfikacja skuteczności biopreparatów biokontrolnych i bionawożeniowych w badaniach polowych, monitorowanie skażeń gleb i roślin metalami ciężkimi oraz ocena efektywności bioremediacji (w tym fitoremediacji) skażonych gleb

-


ZOBACZ RÓWNIEŻ