Zrównoważone rolnictwo

1. Geny i metabolity w biologicznym wiązaniu azotu

  • Wpływ aplikacji bradyrizobiowych czynników Nod na poziom syntezy alkaloidów chinolizydynowych w różnych odmianach łubinu (Dominika Kidaj)
  • Horyzontalny transfer genów symbiotycznych między bakteriami rodzaju Bradyrhizobium i Rhizobium (Michał Kalita)
  • Badanie zróżnicowania genetycznego i funkcjonalnego mikrosymbiontów koniczyny łąkowej (Trifolium pratense) z dwóch stref klimatycznych: subpolarnej i umiarkowanej w celu identyfikacji szczepów o potencjalnym zastosowaniu w rolnictwie (Monika Janczarek)

2. Preparaty i biopreparaty wspomagające wzrost roślin i zwierząt oraz ochronę przed patogenami i stresem środowiskowym

  • Naturalne stymulatory wzrostu roślin – leczenie czynnikami Nod oraz oparte na nich bionawozy (Jerzy Wielbo)
  • Methylobacterium oryzae jako biostymulator wzrostu roślin – badania na modelu Arabidopsis halizna (Katarzyna Zamłyńska)
  • Badanie istotnych dla kolonizacji gleby oraz stymulacji wzrostu roślin właściwości psychotroficznych i rozpuszczających fosforany grzybów Mortierella w zakresie temperatur typowych dla klimatu umiarkowanego (Ewa Ozimek)
  • Strategia zapewnienia i ewaluacji bazy tanich, efektywnych i bezpiecznych paszowych surowców energetycznych do produkcji zwierzęcej w oparciu o zasoby krajowe ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych odmian żyta (Piotr Dobrowolski)

Zobacz również: