lata 2017-2021

III KRYTERIUM - OPISY I DOWODY WPŁYWU

Podniesienie kompetencji i świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez działania mające na celu poprawę dobrostanu pszczół i innych zapylaczy

  dw-1 dw-2 dw-3 dw-4 dw-5


Przeciwdziałanie fałszowaniu wosku pszczelego poprzez wprowadzenie innowacyjnego analizatora WAXO i zwiększanie świadomości społeczeństwa

  dw-1 dw-2 dw-3 dw-4 dw-5


Naturalne sposoby stymulacji wzrostu roślin uprawnych i ich ochrony przed fitopatogenami jako element zrównoważonego rolnictwa

  dw-1 dw-2 dw-3 dw-4 dw-5

PRAWO

(1) Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

(2) Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

(3) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

(4) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawieewaluacji jakości działalności naukowej

(5) Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawiewykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

(6) Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawiewykazu czasopism naukowychwraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach,ustalony na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013-2016


INTERPRETACJE I ROZWINIĘCIA AKTÓW PRAWNYCH
(1) Ewaluacja na stronach KDN (konstytuja dla nauki) ; (2) Ministerialny przewodnik po ewaluacji


PREZENTACJE I MATERIAŁY SZKOLENIOWE (MNiSW)
(1) Ewaluacja ; ( 2)Ewaluacja – sloty – slajdy dodatkowe ; ( 3)Oświadczenia


WYKAZY WYDAWNICTW I CZASOPISM

(1)NOWY wykaz czasopismpunktowanych z obejmujący lata 2019-21 okresu ewaluacji

(2)POPRZEDNIE UAKTUALNIENIE wykazu czasopismpunktowanych z obejmujący lata 2019-21 okresu ewaluacji

Wykaz czasopism z dyscypliną NAUKI BIOLOGICZNE - aktualizacja

(3)Poprzedni wykaz czasopismpunktowanych z obejmujący lata 2019-20 okresu ewaluacji

(4) Wykaz czasopism punktowanych (ujednolicony) obejmujący dwa pierwsze lata okresu ewaluacji (2017-18) : Lista A;Lista B;Lista C