Laboratorium Badania Cytotoksyczności

Funkcjonowanie i usługi

  • Usługi badawcze w zakresie określania cytotoksyczności in vitro z wykorzystaniem technik spektrofotometrycznych i cytometrii przepływowej, w tym planowanie i wykonywanie eksperymentów oraz analizę danych.
  • Badanie skuteczności działania przeciwnowotworowego związków pochodzenia naturalnego i syntetycznego z wykorzystaniem szerokiego panelu linii komórkowych prawidłowych i nowotworowych.
  • Usługi w zakresie testowania różnych związków wykorzystywanych w przemyśle biotechnologicznym, farmaceutycznym, chemicznym, kosmetycznym, spożywczym, a także w badaniu wyrobów medycznych.
  • Badanie toksyczności próbek z zastosowaniem bakterii Vibrio fischeri (system Microtox).
  • Usługi: analiza żywotności komórek, badanie proliferacji oraz cyklu komórkowego, badanie nekrozy, apoptozy i autofagii, analiza uszkodzeń DNA.
  • Możliwość wykonania testów z wykorzystaniem szerokiej gamy hodowli komórkowych z naszego Banku Tkanek: komórki nowotworowe; układu rozrodczego, układu pokarmowego, układu oddechowego, piersi, mózgu, wątroby, kości, komórki prawidłowe; skóry, nabłonka jelit.

DO POBRANIA:      O Laboratorium      Zasady udostępniania

Wyposażenie

  • Mikroskop VICTOR X4 Multilabel Plate Reader (Perkin Elmer)
  • E-max Microplate Reader (Molecular Devices Corporation, Menlo Park, CA, USA)
  • Cytometr BD FACSCalibur – wyposażony w laser 488 nm i 635 nm
  • Analizator Microtox (Model 500)

-


ZOBACZ RÓWNIEŻ