Biologia molekuł

Zgłębianie molekularnych mechanizmów życia zawsze leżało w polu zainteresowań naukowców. Stanowi to element nauk podstawowych, ale daje też doskonałą platformę do rozwoju nauk biomedycznych i zastosowań przemysłowych.

Nasi naukowcy specjalizują się w badaniach molekularnych m.in. maszynerii translacyjnej, transportu komórkowego, identyfikacji oraz analizie funkcji i ekspresji genów. Wykorzystując do tego bogate portfolio nowoczesnych metod genetycznych (w tym wysokoprzepustowych) oraz technik bioinżynierii białek.

1. Genetyka molekularna oraz genomika bakterii

 • Genomika strukturalna (sekwencjonowanie genomowe i adnotacja sekwencji) bakterii Legionella lytica - niezbadanego czynnika etiologicznego legionellozy (Piotr Koper)
 • Geny pssV i regA jako hipotetyczne elementy szlaku transmisji sygnałów w Rhizobium leguminosarum bv. trifolii (Kamil Żebracki)    Czytaj więcej...
 • Biosynteza egzopolisacharydów bakteryjnych: organizacja i aktywność kompleksu glikozylotransferaz oraz mechanizmy regulacji biosyntezy na przykładzie zjawiska fosforylacji w Rhizobium leguminosarum bv. trifolii (Małgorzata Marczak)

2. Regulacja ekspresji informacji genetycznej na poziomie translacji

 • Fosforylacja białka P a regulacja reakcji rybosomów na stres (Kamil Filipek)
 • Rola fosforylacji drożdżowego elongacyjnego czynnika translacyjnego EF3 w interakcji z rybosomem (Eliza Molestak)
 • Kontrola translacji w Cancer European Network (Marek Tchórzewski)
 • Fosforylacja rybosomalnych białek P jako źródło wyspecjalizowanych rybosomów - nowy poziom regulacji ekspresji genów u Eukariota (Marek Tchórzewski)
 • Poszukiwanie pozarybosomalnych partnerów białka uL10 w warunkach stresowych (Barbara Michalec-Wawiórka)
 • Rola fosforylacji rybosomalnych białek P w oddziaływaniu z katalityczną podjednostką rycyny (Przemysław Grela)
 • Rybosomalne miejsce T jako modulator pracy rybosomu w zmiennych warunkach środowiska (Marek Tchórzewski)
 • Poza cyklem translacyjnym - plejotropowa rola rybosomalnego białka L12 (Leszek Wawiórka)

3. Regulacja transportu aminokwasów za pośrednictwem błonowych transporterów aminokwasów

 • Udział kompartmentu trans-Golgi w regulacji aktywności transporterów aminokwasów (Dawid Krokowski)

4. Badania spektroskopowe i strukturalne organizacji molekularnej związków biologicznie czynnych w modelowych układach biologicznych oraz wykorzystanie mikrospektroskopii w podczerwieni do mapowania chemicznego na poziomie komórkowym i tkankowym (Mariusz Gagoś, Agnieszka Dróżdż, Mirosława Bednarczyk, Katedra Biologii Komórki).

5. Oddziaływania flawonoidów z błonami modelowymi i naturalnymi (Bożena Pawlikowska-Pawlęga, Justyna Kapral-Piotrowska)    Czytaj więcej...

6. Aktywność biologiczna związków obecnych w roślinach i ich użyteczność w kosmetykach (Sławomir Dresler, Agnieszka Hanaka)    Czytaj więcej...


Zobacz również: