Pracownia Bioinformatyki i Biostatystyki

Pracownicy

dr Małgorzata Pac-Sosińska
Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych ds. Pracowni Bioinformatyki i Biostatystyki
pokój 67B, tel. 81 537 59 21
e-mail: malgorzata.pac-sosinska@mail.umcs.pl 

inż. Emilia Łabuć
pokój 67B, tel. 81 537 59 21
e-mail: emilia.labuc@mail.umcs.pl 

Pracownia Bioinformatyki i Biostatystyki zajmuje się szeroko pojętą działalnością naukową z zakresu analizy danych, analizy biostatystycznej, wizualizacji danych oraz tworzenia oprogramowania na potrzeby badań naukowych.
  • Prowadzenie badań i analiz danych biologicznych przy zastosowaniu narzędzi informatycznych, metod analiz i statystycznego modelowania danych. 
  • Katalogowanie informacji biologicznych i wyszukiwanie danych w komputerowych bazach danych. 
  • Projektowanie baz danych. 
  • Opracowywanie i wdrażanie narzędzi umożliwiających efektywne zarządzanie dostępem do różnych rodzajów informacji.  
  • Wizualizacja danych przy użyciu zróżnicowanych narzędzi graficznych
  • i analitycznych.  
  • Rozwijanie metod obliczeniowych, umożliwiających badanie struktury, ewolucji makromolekuł, interakcji między nimi oraz mechanizmów przekazywania informacji genetycznej.
  • Ewidencja oraz analiza informacji biologicznych, gromadzonych w trakcie eksperymentów i badań genomicznych i proteomicznych. 
  • Modelowanie komputerowe, pozwalające przewidywać zachowanie zarówno układów biologicznych, jak i pojedynczych cząsteczek w określonych warunkach.