Nauki środowiskowe

W ostatnich dziesięcioleciach wzrasta znaczenie nauk środowiskowych. Dotyczą one nie tylko dbałości o utrzymanie bioróżnorodności otoczenia człowieka, ale także poznania ewolucji mechanizmów biologicznych i przeciwdziałaniu dewastacji środowiska. Nauka stara się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób zapewnić zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy dla nas oraz przyszłych pokoleń.

Badania naszych naukowców doskonale wpisują się w tę strategię. Kładziemy nacisk na badania struktury ekosystemów oraz lokalnych i globalnych skutków oddziaływania człowieka na ich cechy, na poznanie mechanizmów adaptacji mikroorganizmów, roślin i zwierząt do zasiedlania terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych działalnością człowieka. Pracujemy również nad biostymulującymi i bioochronnymi preparatami grzybowymi i bakteryjnymi, mającymi zastosowanie w różnych działach gospodarki i ochronie środowiska. Nasi naukowcy specjalizują się również w badaniach nad zapylaczami, organizmami kluczowymi dla utrzymania równowagi w środowisku.

Bardzo ważna część badań dotyczy zastosowania bakterii i grzybów jako narzędzi biotechnologicznych w procesach przemysłowych czy też w procesach oczyszczania środowiska naturalnego. Poznanie naturalnych procesów biotransformacyjnych zachodzących w mikroorganizmach w środowisku naturalnym pozwala opracować strategię zastosowania bioprocesów w różnych dziedzinach naszego życia.

Aktywność badawcza zgrupowana jest wokół pięciu głównych tematów:


Zobacz również: