Dokumenty do pobrania

Każda z dotychczasowych edycji konkursu na projekty zespołów badawczych posiada swoiste regulaminy i formularze. Wszystkie dokumnenty związane z poszczególnymi konkursami zostały zestawione poniżej w porządku chronologicznym.

Aktualny konkurs - edycja 2023

Konkurs III - edycja 2022

Konkurs II - edycja 2021

Konkurs I - edycja 2020


Zobacz również: