Terminy posiedzeń

 

Terminy posiedzeń Rady Naukowej Instytutu Nauk Biologicznych
w roku akademickim 2023/2024

Terminy składania dokumentów
na posiedzenie Rady Naukowej INB

2023

20 września

do 8 września

25 października

do 13 października

22 listopada

do 10 listopada

20 grudnia

do 8 grudnia

2024

17 stycznia

do 5 stycznia

21 lutego

do 9 lutego

20 marca

do 8 marca

17 kwietnia

do 5 kwietnia

22 maja

do 10 maja

19 czerwca

do 7 czerwca