Terminy posiedzeń

Terminy posiedzeń Rady Naukowej
Instytutu Nauk Biologicznych
w roku akademickim 2021/2022

Termin składania dokumentów
na posiedzenie Rady INB

2021
20 października do 11 października
17 listopada do 8 listopada
8 grudnia do 29 listopada
2022
19 stycznia do 10 stycznia
9 lutego do 31 stycznia
16 marca do 7 marca
13 kwietnia do 4 kwietnia
18 maja do 9 maja
15 czerwca do 6 czerwca
6 lipca do 27 czerwca