Terminy posiedzeń

2020

21 października

18 listopada

9 grudnia

2021

20 stycznia

17 lutego

17 marca

21 kwietnia

19 maja

16 czerwca

7 lipca

22 września
(termin składania dokumentów na posiedzenie Rady INB: 10 września)