1. Enzymatyczna i nieenzymatyczna transformacja biomasy roślinnej (Katedra Biochemii i Biotechnologii)

2. Adaptacja grzybów rozkładających drewno do zmieniających się warunków środowiska i wykorzystanie tych procesów w biotechnologii (Grzegorz Janusz)

3. Nowe peroksygenazy grzybowe w procesie biotransformacji (Marcin Grąz)

4. Opracowanie i walidacja technologii wytwarzania szkła o własnościach biobójczych dedykowanego do zastosowań architektonicznych i szklarniowych (Jolanta Jaroszuk-Ściseł)

5. Biokataliza przemysłowa z wykorzystaniem bioprocesów grzybowych i bakteryjnych (Jolanta Polak)

  • Barwniki tekstylne o działaniu przeciwdrobnoustrojowym syntetyzowane przez lakazę grzybową
  • Unieruchomiona lakaza grzybowa jako wszechstronny katalizator w przemianie związków aromatycznych
  • Enzymatyczna synteza związków o działaniu przeciwdrobnoustrojowym i przeciwutleniającym w binarnych układach transformacji

6. Bakteryjne i glonowe substancje polimerowe do uzdatniania wody

  • Polisacharydy bakteryjne jako bioflokulanty, biosorbenty i środki kontrolujące proces biomineralizacji (Magdalena Czemierska)
  • Sorpcja metali przez pozakomórkowe substancje polimerowe alg (Anna Jarosz-Wilkołazka)
  • Oddziaływania kompozytów polimerowych modyfikowanych biowypełniaczami z grzybami rozkładającymi drewno w kontekście ich zastosowań biotechnologicznych (Magdalena Jaszek)

7. Grzybowa dehydrogenaza celobiozowa – aktywny składnik opakowań (Justyna Sulej)


Zobacz również: