1. Enzymatyczna i nieenzymatyczna transformacja biomasy roślinnej (Anna Pawlik)

2. Adaptacja grzybów rozkładających drewno do zmieniających się warunków środowiska i wykorzystanie tych procesów w biotechnologii (Grzegorz Janusz)

3. Biokataliza przemysłowa z zastosowaniem bioprocesów enzymatycznych i grzybowych (Jolanta Polak, Marcin Grąz, Anna Jarosz-Wilkołazka)

  • Barwniki tekstylne o działaniu przeciwdrobnoustrojowym syntetyzowane przez lakazę grzybową
  • Unieruchomiona lakaza grzybowa jako wszechstronny katalizator w przemianie związków aromatycznych
  • Enzymatyczna synteza związków o działaniu przeciwdrobnoustrojowym i przeciwutleniającym w binarnych układach transformacji

4. Opracowanie i walidacja technologii wytwarzania szkła o własnościach biobójczych dedykowanego do zastosowań architektonicznych i szklarniowych (Jolanta Jaroszuk-Ściseł)

5. Bakteryjne i glonowe substancje polimerowe do uzdatniania wody

6. Grzybowa dehydrogenaza celobiozowa – aktywny składnik opakowań (Justyna Sulej)

7. Enzymatyczna synteza kwasów aldobionowych w kontekście ich zastosowań biotechnologicznych (Justyna Sulej, Monika Osińska-Jaroszuk)


Zobacz również: