Komisja ds. Infrastruktury Badawczej Instytutu Nauk Biologicznych

mgr Wojciech Brzana
dr hab. Sławomir Dresler, prof. UMCS
mgr Piotr Dukowski
prof. dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka
dr hab. Andrzej Mazur, prof. UMCS
prof. dr hab. Wiesław Mułenko (przewodniczący)
mgr Jarosław Pawelec
dr Dawid Stefaniuk
dr hab. Adrian Wiater, prof. UMCS