Komisja ds. Infrastruktury Badawczej Instytutu Nauk Biologicznych

mgr Wojciech Brzana
dr Przemysław Grela
dr hab. Grzegorz Janusz, prof. UMCS
dr hab. Iwona Komaniecka, prof. UMCS
dr hab. Andrzej Mazur, prof. UMCS
dr Dawid Stefaniuk
prof. dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska (przewodnicząca)
dr Piotr Waśko
dr Robert Zubel