Prace zlecone

Regulamin realizacji komercyjnego wykonywania zleconych prac badawczych realizowanych przez UMCS określa Zarządzenie Nr 7/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 10 lutego 2020 roku.

Poniżej zamieszczamy procedurę działań i dokumenty wymagane na poziomie Instytutu Nauk Biologicznych oraz UMCS.

Procedury i działania

 1. Etapy realizacji *
 2. Obieg dokumentów *

Dokumenty

 1. Informacja wstępna o pracy zleconej *
 2. Wykaz materiałów zużywalnych *
 3. Wyznaczenie kierownika prac
 4. Wzór formularza pracy zleconej (zlecenie < 20.000 zł)
 5. Wzór umowy do zlecenia (> 20.000 zł)
 6. Protokół zdawczo-odbiorczy
 7. Wzór raportu (zlecenie bez umowy) *
 8. Wzór raportu (zlecenie z umową) *
 9. Zarz. Rektora UMCS nr 7/2020 z załącznikami

* Dostęp do danych możliwy tylko po zaloganiu do konta instytucji (UMCS) przez MS Office 365