Baza aparatury

Baza aparatury badawczej Instytutu Nauk Biologicznych zawiera wykaz urządzeń zgłoszonych przez poszczególne Katedry. Ma służyć do wygodnego i szybkiego wyszukania danych o lokalizacji, parametrach oraz dostępności unikalnych urządzeń badawczych znajdujących się na wyposażeniu poszczególnych Jednostek, a poprzez to usprawnić i ułatwiać prowadzenie badań wszystkim pracownikom Instytutu Nauk Biologicznych.

Baza jest na bieżąco aktualizowana. Można z niej korzystać online lub pobrać na dysk.*

Aby dodać nowy sprzęt lub zaktualizować już zdeponowane dane należy przejść do formularza (MS Forms).*

* Dostęp do danych możliwy tylko po zaloganiu do konta instytucji (UMCS) przez MS Office 365