Komisja ds. Projektów Młodych Naukowców Instytutu Nauk Biologicznych

dr hab. Paweł Buczyński, prof. UMCS
dr hab. Agnieszka Hanaka, prof. UMCS
dr hab. Joanna Jakubowicz-Gil, prof. UMCS
dr hab. Magdalena Jaszek, prof. UMCS
mgr Jakub Kordaczuk
dr hab. Andrzej Mazur, prof. UMCS
prof. dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska (przewodnicząca)
dr hab. Mariusz Trytek, prof. UMCS
dr hab. Iwona Wojda, prof. UMCS
mgr Sylwia Wójcik-Mieszawska