Pracownia Mikroskopowa

Pełnomocnik Dyrekcji INB ds. Pracowni

dr hab. Bożena Pawlikowska-Pawlęga, prof. UMCS
Katedra Anatomii Funkcjonalnej i Cytobiologii
ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin
pokój 133B, tel. 81 5375991
mail: bozena.pawlikowska-pawlega@mail.umcs.pl

Pracownicy

mgr Jarosław Pawelec
pokój 0101A, tel. 81 5375916, kom. 660 342 397

mgr Barbara Zarzyka
pokój 33B, tel. 81 5375041

Historia Pracowni Mikroskopowej

Pracownia powstała w 2001 roku z inicjatywy Zakładu Anatomii Porównawczej i Antropologii jako jednostka wydziałowa podległa dziekanowi. W latach 2001-2012 kierownikiem Pracowni był prof. dr hab. Antoni Gawron. Od grudnia 2019 r., jako Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych, Pracownią Mikroskopową kieruje dr hab. Bożena Pawlikowska-Pawlęga, prof. UMCS, której do końca września 2019 podlegała Pracownia Mikroskopii Elektronowej.  

Charakterystyka Pracowni Mikroskopowej

Pracownia uczestniczy w badaniach naukowych Wydziału BiB poprzez wykonywanie dla zakładów prac z zakresu transmisyjnej i skaningowej mikroskopii elektronowej. Ponadto pełni rolę dydaktyczną poprzez udział w zajęciach obejmujących zagadnienia technik mikroskopowych. Uzupełnieniem tej funkcji jest też coroczne uczestnictwo w skierowanych do młodzieży szkolnej akcjach popularyzatorskich i promujących Wydział, takich jak Lubelski Festiwal Nauki, Drzwi Otwarte Wydziału oraz w indywidualnych pokazach dla szkół.

Pracownia wyposażona jest w następujący sprzęt:

 • Elektronowy mikroskop transmisyjny (TEM) JEOL  JEM 1400 Flash klasy 120kV
 • Elektronowy mikroskop skaningowy (SEM) Tescan VEGA3 LMU
 • Stanowisko mikroskopów zmotoryzowanych (z kamerą i oprogramowaniem): Olympus BX-61 i Olympus SZX-16

W ramach Instytutu Nauk Biologicznych funkcjonują również:

 • Laserowy mikroskop konfokalny Zeiss Axiovert 200M z głowicą skanującą LSM 5 Pascal
 • Laserowy skaningowy  mikroskop konfokalny LSM 780 Zeiss
 • Zestaw Langmuira-Blodgetta wraz z mikroskopem kąta Brewstera i zestawem komputerowym
 • Spektrometr FTIR  Vertex 70z mikroskopem Hyperion 3000
 • Mikroskop optyczny fluorescencyjny Leica DM4000 B z kamerą Leica DFC 500 oraz zestawem do komputerowej analizy obrazu

Możliwość wykonywania usług:

 • mikroskopowe badania morfologiczne na poziomie ultrastruktury komórek w preparatach pochodzenia zwierzęcego, roślinnego, grzybów i bakterii;
 • badania morfologiczne w technice kontrastu negatywowego (bakterie, wirusy –bakteriofagi, nanocząstki organiczne i nieorganiczne);
 • badania immunocytochemiczne.