Choroby człowieka i zwierząt

1. Badanie mechanizmów leżących u podstaw powstawania padaczki i depresji - poszukiwanie nowych sposobów ich leczenia.

  • Izolacja związków fenolowych zawartych w wyciągach Zingiber officinale i ocena ich aktywności przeciwdrgawkowej w modelach in vivo (Dorota Nieoczym)
  • Wpływ SSR 504734, selektywnego inhibitora transportera glicyny typu 1, na aktywność drgawkową i potencjał terapeutyczny wybranych leków przeciwdrgawkowych (Piotr Wlaź)
  • Poszukiwanie związków o działaniu przeciwdrgawkowym wśród nowych pozytywnych allosterycznych modulatorów transportera EAAT2 dla glutaminianu (Katarzyna Socała, Piotr Wlaź)    Czytaj więcej...

2. Mechanizmy działania przeciwnowotworowego substancji bioaktywnych pochodzenia naturalnego i syntetycznego     Czytaj więcej...

3. Funkcjonalizacja biomateriałów

4. Grzyby jako źródło nowych środków skutecznie modulujących procesy hemostazy (Dawid Stefaniuk)
    Czytaj więcej...

5. Zastosowanie metabolitów grzybowych w zwalczaniu nicieni i innych chorób pasożytniczych (Anna Matuszewska, Magdalena Jaszek, Dawid Stefaniuk)    Czytaj więcej...

6. Badanie skuteczności i mechanizmów grzybobójczego działania wybranych pochodnych 1,3,4-tiadiazoli w interakcji z antybiotykami z grupy azoli i polienów wobec szczepów wykazujących oporność specyficzną lub wielolekową (Mariusz Gagoś)

7. Mikroskopijne grzyby fitopatogenne – charakterystyka biochemiczna i potencjalny wpływ na rozwój alergii u ludzi (Agnieszka Szuster-Ciesielska)     Czytaj więcej...

8. Ocena in vitro wzajemnych, pośrednich i bezpośrednich interakcji między komórkami nabłonka rogówki i spojówki człowieka oraz relacji między makrofagami a komórkami nowotworowymi w układach kokultur (Roman Paduch)    Czytaj więcej...

9. Wpływ suplementacji pochodnych aminokwasów i ketokwasów na prawidłowy rozwój tkanki chrzęstnej i kostnej (Piotr Dobrowolski)    Czytaj więcej...

10. Badania immunochemiczne struktur powierzchniowych Aeromonas sp. jako antygenów szczepionki poliwalentnej (Anna Turska-Szewczuk)

11. Wpływ metforminy w kombinacji z wybranymi średniołańcuchowymi kwasami tłuszczowymi na próg drgawkowy u myszy (Mateusz Pieróg)    Czytaj więcej...


Zobacz również: