Wyszukiwarka studiów

Wybierz przedmioty zdawane na maturze
Przedmioty obowiązkowe:
Język polski
Matematyka
Język obcy nowożytny
Wybierz pozostałe przedmioty:

Kierunki studiów

Kierunek Stopień studiów Wydział Forma studiów Obszar kształcenia Status
Administracja studia podyplomowe Wydział Zamiejscowy w Puławach studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Administracja publiczna studia podyplomowe Wydział Prawa i Administracji studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Administracja samorządowa w państwach Unii Europejskiej - studia w języku ukraińskim studia podyplomowe Wydział Politologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Administrowanie sieciami komputerowymi studia podyplomowe Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki ścisłe Zamknięta rekrutacja
Analiza danych studia podyplomowe Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki ścisłe Zamknięta rekrutacja
Animacja komputerowa i etiuda filmowa studia podyplomowe Wydział Artystyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Sztuka Brak rekrutacji
Architektura książki - projektowanie i edycja studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Archiwistyka studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Arteterapia z elementami psychologii twórczości studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Chemia praktyczna studia podyplomowe Wydział Chemii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki ścisłe Brak rekrutacji
Coaching i mentoring studia podyplomowe Wydział Filozofii i Socjologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Diagnoza,terapia i edukacja osób z autyzmem studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Diagnoza i terapia neuropsychologiczna studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Edukacja dziecka w żłobku i przedszkolu studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Brak rekrutacji
Edukacja muzealna studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Edukacja plastyczna studia podyplomowe Wydział Artystyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Sztuka Brak rekrutacji
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami terapii pedagogicznej studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Europejski Certyfikat Bankowca EFCB studia podyplomowe Wydział Ekonomiczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Brak rekrutacji
Filozofia i etyka studia podyplomowe Wydział Filozofii i Socjologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Fizyka studia podyplomowe Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki ścisłe Zamknięta rekrutacja
Fotografia studia podyplomowe Wydział Artystyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Sztuka Brak rekrutacji
Grafika komputerowa i DTP studia podyplomowe Wydział Artystyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Sztuka Zamknięta rekrutacja
Grafika wydawnicza studia podyplomowe Wydział Artystyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Sztuka Otwarta rejestracja
Historia i wiedza o społeczeństwie studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - grupa C studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Interdyscyplinarne wsparcie ofiar i sprawców przemocy studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Języki skandynawskie dla rynku pracy studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Kompetencje wychowawcze studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Kształcenie zdalne w edukacji studia podyplomowe Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki ścisłe Zamknięta rekrutacja
Logopedia - studia czterosemestralne studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Malarstwo studia podyplomowe Wydział Artystyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Sztuka Zamknięta rekrutacja
Matematyka studia podyplomowe Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki ścisłe Otwarta rejestracja
Marketing internetowy i brokering informacji studia podyplomowe Wydział Politologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Mediacja szkolna i sądowa studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Monitoring i zarządzanie środowiskiem studia podyplomowe Wydział Biologii i Biotechnologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki przyrodnicze Brak rekrutacji
Muzealnictwo studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Muzykoterapia studia podyplomowe Wydział Artystyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Sztuka Otwarta rejestracja
Nauczanie biologii studia podyplomowe Wydział Biologii i Biotechnologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki przyrodnicze Zamknięta rekrutacja
Nauczanie chemii studia podyplomowe Wydział Chemii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki ścisłe Zamknięta rekrutacja
Nauczanie geografii studia podyplomowe Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki przyrodnicze Zamknięta rekrutacja
Nauczanie języka polskiego jako obcego studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Neurologopedia studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Nowe technologie dla kultury i administracji studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Brak rekrutacji
Nowoczesne techniki badawcze studia podyplomowe Wydział Chemii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki ścisłe Brak rekrutacji
Obywatel i przedsiębiorstwo na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej studia podyplomowe Wydział Politologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Ochrona danych osobowych studia podyplomowe Wydział Prawa i Administracji studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Ochrona własności intelektualnej w dziedzinie nauki i kultury studia podyplomowe Wydział Prawa i Administracji studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Pedagogiczne studia kwalifikacyjne studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z metodyką teatralno-taneczną studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Pedagogika Marii Montessori studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią osób nieprzystosowanych społecznie studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Pedagogika specjalna studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Podyplomowe studia humanistyczne dla cudzoziemców studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Podyplomowe Studium Legislacji studia podyplomowe Wydział Prawa i Administracji studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Prawne instrumenty ochrony środowiska studia podyplomowe Wydział Prawa i Administracji studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Prawo dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Prawo gospodarcze i handlowe studia podyplomowe Wydział Prawa i Administracji studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych studia podyplomowe Wydział Prawa i Administracji studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Profesjonalny Event Manager studia podyplomowe Wydział Filozofii i Socjologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Programowanie i bazy danych studia podyplomowe Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki ścisłe Zamknięta rekrutacja
Programowanie i informatyka w szkole studia podyplomowe Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki ścisłe Zamknięta rekrutacja
Przedsiębiorczość studia podyplomowe Wydział Prawa i Administracji studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Brak rekrutacji
Psychologia sądowa studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Brak rekrutacji
Public relations and media marketing studia podyplomowe Wydział Politologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Rachunkowość studia podyplomowe Wydział Ekonomiczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Radioekologia studia podyplomowe Wydział Chemii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki ścisłe Brak rekrutacji
Realizator dźwięku w studio i na koncercie studia podyplomowe Wydział Artystyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Sztuka Brak rekrutacji
Samorządność i samorząd terytorialny studia podyplomowe Wydział Zamiejscowy w Puławach studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Brak rekrutacji
Surdologopedia studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Systemy informacji geograficznej w praktyce studia podyplomowe Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki ścisłe Otwarta rejestracja
Tłumaczenia poświadczone i specjalistyczne (Jęz. Angielski, Niemiecki, Francuski, Rosyjski) studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Tłumaczenie ustne (język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, portugalski) studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Translatoryka studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Brak rekrutacji
Tworzenie kolekcji cyfrowych studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Brak rekrutacji
Udostępnianie kultury i sztuki osobom niepełnosprawnym studia podyplomowe Wydział Artystyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Sztuka Zamknięta rekrutacja
Ubezpieczenia i pośrednictwo finansowe studia podyplomowe Wydział Ekonomiczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Wychowanie fizyczne z elementami edukacji zdrowotnej studia podyplomowe Wydział Zamiejscowy w Puławach studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki przyrodnicze Zamknięta rekrutacja
Wzornictwo studia podyplomowe Wydział Artystyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Sztuka Brak rekrutacji
Zamówienia publiczne studia podyplomowe Wydział Ekonomiczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja