Wyszukiwarka studiów podyplomowych

Wybierz przedmioty zdawane na maturze
Przedmioty obowiązkowe:
Język polski
Matematyka
Język obcy nowożytny
Wybierz pozostałe przedmioty:

Kierunki studiów

Kierunek Stopień studiów Wydział Forma studiów Obszar kształcenia Status
Administracja (studia w formule kształcenia zdalnego) studia podyplomowe Wydział Zamiejscowy w Puławach studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Administracja publiczna studia podyplomowe Wydział Prawa i Administracji studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Analiza danych studia podyplomowe Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki ścisłe Zamknięta rekrutacja
Archiwistyka studia podyplomowe Wydział Historii i Archeologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Arteterapia z elementami psychologii twórczości studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Coaching i mentoring studia podyplomowe Wydział Filozofii i Socjologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Diagnoza i terapia neuropsychologiczna studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji informatycznej studia podyplomowe Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki ścisłe Zamknięta rekrutacja
Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli informatyki studia podyplomowe Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki ścisłe Zamknięta rekrutacja
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dla osób mających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej) studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dla osób niemających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej) studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Edukacja włączająca z projektowaniem uniwersalnym w pracy nauczyciela studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Grafika komputerowa i DTP studia podyplomowe Wydział Artystyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Sztuka Zamknięta rekrutacja
Grafika wydawnicza studia podyplomowe Wydział Artystyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Sztuka Zamknięta rekrutacja
Historia i wiedza o społeczeństwie dla nauczycieli studia podyplomowe Wydział Historii i Archeologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Innowacyjne zarządzanie produkcją studia podyplomowe Wydział Ekonomiczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Kompetencje wychowawcze studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie informatyki studia podyplomowe Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki ścisłe Zamknięta rekrutacja
Lider zarządzania kryzysowego studia podyplomowe Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki ścisłe, Nauki przyrodnicze Zamknięta rekrutacja
Logopedia - studia czterosemestralne studia podyplomowe Wydział Filologiczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Malarstwo studia podyplomowe Wydział Artystyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Sztuka Zamknięta rekrutacja
Mediacja szkolna i sądowa studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Menedżer XXI wieku studia podyplomowe Wydział Filozofii i Socjologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne, Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Metodyka i metodologia pracy socjalnej studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Muzealnictwo studia podyplomowe Wydział Filologiczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Muzykoterapia studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Nauczanie chemii studia podyplomowe Wydział Chemii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki ścisłe Zamknięta rekrutacja
Nauczanie języka polskiego jako obcego studia podyplomowe Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Nauczanie matematyki studia podyplomowe Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki ścisłe Zamknięta rekrutacja
Neurologopedia studia podyplomowe Wydział Filologiczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Ochrona danych osobowych studia podyplomowe Wydział Prawa i Administracji studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Ochrona i zarządzanie środowiskiem studia podyplomowe Wydział Zamiejscowy w Puławach studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki przyrodnicze Zamknięta rekrutacja
Pedagogika Marii Montessori studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią osób nieprzystosowanych społecznie studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Podyplomowe studia doskonalące w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego studia podyplomowe Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców nie dotyczy Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Podyplomowe Studium Legislacji studia podyplomowe Wydział Prawa i Administracji studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego studia podyplomowe Wydział Prawa i Administracji studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Prawne instrumenty ochrony środowiska studia podyplomowe Wydział Prawa i Administracji studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Prawo dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych (studia w formule kształcenia zdalnego) studia podyplomowe Wydział Filologiczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych studia podyplomowe Wydział Prawa i Administracji studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Programowanie i bazy danych studia podyplomowe Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki ścisłe Zamknięta rekrutacja
Programowanie i informatyka w szkole studia podyplomowe Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki ścisłe Zamknięta rekrutacja
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Psychologia edukacyjna z przygotowaniem pedagogicznym studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Public relations i marketing medialny (studia w formule kształcenia zdalnego) studia podyplomowe Wydział Politologii i Dziennikarstwa studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Rachunkowość (studia w formule kształcenia zdalnego) studia podyplomowe Wydział Ekonomiczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Radioekologia i monitoring radiacyjny studia podyplomowe Wydział Chemii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki ścisłe Zamknięta rekrutacja
Social media marketing studia podyplomowe Wydział Politologii i Dziennikarstwa studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Studia podyplomowe dla nauczycieli języka polskiego za granicą (studia w formule kształcenia zdalnego) studia podyplomowe Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Surdologopedia studia podyplomowe Wydział Filologiczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Systemy informacji geograficznej w praktyce studia podyplomowe Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki ścisłe Zamknięta rekrutacja
Trener biznesu studia podyplomowe Wydział Ekonomiczny, Wydział Filozofii i Socjologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Tłumaczenia poświadczone i specjalistyczne - jęz. angielski (studia w formule kształcenia zdalnego) studia podyplomowe Wydział Filologiczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Tłumaczenie ustne (język angielski) studia podyplomowe Wydział Filologiczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcie rodziny studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Zamówienia publiczne studia podyplomowe Wydział Ekonomiczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Zarządzanie Transportem-Spedycją-Logistyką (studia w formule kształcenia zdalnego) studia podyplomowe Wydział Ekonomiczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Zarządzanie w administracji publicznej studia podyplomowe Wydział Zamiejscowy w Puławach studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Zarządzanie zasobami ludzkimi studia podyplomowe Wydział Ekonomiczny nie dotyczy Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja