Konkurs Językowy „Faces of America”

IX Konkurs Językowy „Faces of America” - edycja specjalna 

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w specjalnej IX edycji Konkursu Językowego „Faces of America”, odbywającego się w ramach obchodów jubileuszu 80-lecia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

Konkurs Językowy „Faces of America” jest wyjątkowym przedsięwzięciem, którego głównym celem jest promowanie znajomości języka angielskiego, podniesienie poziomu umiejętności językowych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, a także popularyzowanie wiedzy na temat kultury amerykańskiej. 

Konkurs ma charakter drużynowy i jest podzielony na trzy etapy. W pierwszym etapie uczniowie mają za zadanie przygotować pracę konkursową w formie filmu (długość filmu: 60 sekund) w języku angielskim, w którym odpowiedzą na pytanie, dlaczego warto wybrać UMCS – „WHY UMCS?”. Film zostanie oceniony według kryteriów określonych w regulaminie konkursu. Stworzony film może zostać udostępniony na platformie TikTok lub przesłany w formie pliku wideo na adres e-mail: konkurs.foa@mail.umcs.pl, do dnia 28 lutego 2024 r.   

Etap drugi polega na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru z zakresu znajomości języka angielskiego. Do etapu trzeciego, finałowego wybranych zostanie pięć najlepszych zespołów, które wezmą udział w quizie multimedialnym na temat życia i dokonań naukowych Marii Curie- Skłodowskiej.

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają cenne nagrody rzeczowe, w postaci sprzętu elektronicznego, a najlepsza drużyna dodatkowo uzyska możliwość bezpłatnego udziału w certyfikowanych egzaminach online na wybranym przez siebie poziomie (LanguageCert LTE lub LanguageCert IESOL). Na uczestników II i III etapu czekają również dyplomy i gadżety UMCS.

Harmonogram IX edycji Konkursu Językowego „Faces of America”:

  • do 28.02.2024 r. – należy przesłać na adres mailowy: konkurs.foa@mail.umcs.pl zgłoszenia udziału i link lub plik z filmem konkursowym,
  • 01.03.2024 r. – nastąpi ogłoszenie wyników I etapu  (informacje będą dostępne na stronie Internetowej www.umcs.pl, w zakładce „Kandydat” oraz przesłane zostaną e-mailem),
  • 21.03.2024 r. – odbędzie się II i III etap konkursu w Auli Uniwersyteckiej na Wydziale Prawa i Administracji UMCS.

Regulamin konkursu

Organizatorami konkursu są: Biuro Promocji i Popularyzacji Nauki działające w ramach Centrum Promocji UMCS oraz Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS