Konkurs Językowy „Faces of America”

Konkurs Językowy „Faces of America” jest unikalnym na skalę kraju wydarzeniem organizowanym przez Biuro Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS oraz Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS. Głównym celem konkursu jest promowanie znajomości języka angielskiego i podniesienie poziomu umiejętności językowych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, a także popularyzowanie szeroko rozumianej wiedzy na temat kultury amerykańskiej.

Przedsięwzięcie posiada charakter cykliczny – I edycja Konkursu Językowego „Faces of America” odbyła się 13 marca 2015 r., II edycja – 11 marca 2016 r., III edycja – 24 marca 2017 r., IV edycja – 20 kwietnia 2018 r., V edycja – 22 marca 2019 r., VI edycja – 6 marca 2020 r., zaś VII edycja – 21 marca 2022 r.

VIII Konkurs Językowy „Faces of America” odbędzie się 21 marca 2023 r. w Auli Uniwersyteckiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.