Harmonogram

I Ogólnopolskie Forum Szkół Partnerskich UMCS „Siła Relacji”

6 czerwca 2023 r.

Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka

ul. Radziszewskiego 16, 20-031 Lublin

 

10:00 – 11:00 Rejestracja uczestników w holu głównym ACKiM UMCS Chatka Żaka

11:00 – 11:20 Wystąpienia Władz Rektorskich UMCS w Dużej Sali Widowiskowej ACKiM UMCS Chatka Żaka

11:30 – 12:15 Wykład „Jak żyć i nie zwariować?” dr hab. Katarzyny Klimkowskiej, prof. UMCS w Dużej Sali Widowiskowej ACKiM UMCS Chatka Żaka

12:30 – 13:00 Koncert studentów Wydziału Artystycznego UMCS w Dużej Sali Widowiskowej ACKiM UMCS Chatka Żaka

13:00 – 13:30 Przerwa kawowa we foyer przy Małej Sali Widowiskowej ACKiM UMCS Chatka Żaka

13:30 – 14:15 Warsztaty „Uważna szkoła - trening redukcji stresu dla nauczycieli” dr Izabeli Łucjan w Małej Sali Widowiskowej ACKiM UMCS Chatka Żaka

13:30 – 15:00 Zwiedzanie przez uczniów stoisk Wydziałów UMCS w holu głównym ACKiM UMCS Chatka Żaka

Załączniki