Kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie informatyki

Kierunek
Kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie informatyki
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Obszar kształcenia
Nauki ścisłe
Zasady kwalifikacji na kierunek

Wkrótce szczegółowe informacje