Harmonogram Finału Konkursu

VIII Konkurs Językowy „Faces of America”

21 marca 2023 r.

 Aula Uniwersytecka na Wydziale Prawa i Administracji UMCS

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

 

10.30 – 10.40  inauguracja VIII edycji Konkursu Językowego „Faces of America”*

10.40 – 11.20  II etap konkursu: test gramatyczno-leksykalny

11.20 – 11.40  Camp Leaders: Work and Travel w USA 2023 – Paweł Dzierżak 

11.40 – 12.00  Jak spełniłam swoje marzenia w USA  Magdalena Keilty

12.00 – 12.30  przerwa 

12.30 – 12.40  ogłoszenie wyników II etapu konkursu

12.40 – 13.10  III etap konkursu: quiz kulturowy

13.10 – 13.30  Program Fullbrighta w Polsce – Andrzej Demczuk

13.30 – 13.50  An American in Poland: my experience living abroad – Sarah Brady

13.50 – 14.00  zakończenie VIII edycji Konkursu Językowego „Faces of America”**

*Inauguracja konkursu zostanie dokonana przez Pana dr. hab. Zbigniewa Pastuszaka, prof. UMCS – Prorektora ds. rozwoju i współpracy z gospodarką, Panią mgr Barbarę Uljasz – kierowniczkę Biura Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS oraz Pana mgr. Piotra Kaczmarzyka – dyrektora Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS.

** Wręczenie nagród laureatom zostanie dokonane przez Panią prof. dr hab. Dorotę Kołodyńską – Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UMCS, Panią mgr Barbarę Uljasz – kierowniczkę Biura Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS oraz Pana mgr. Piotra Kaczmarzyka – dyrektora Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS.