Harmonogram Finału Konkursu

VIII Konkurs Językowy „Faces of America”

21 marca 2023 r.

Wydział Filozofii i Socjologii UMCS

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin

 

10.30 – 10.40  inauguracja VIII edycji Konkursu Językowego „Faces of America”*

10.40 – 11.20  II etap konkursu: test gramatyczno-leksykalny

11.20 – 11.50  przerwa na sprawdzenie testów przez Komisję Konkursową

11.50 – 12.00  ogłoszenie wyników II etapu konkursu

12.00 – 12.30  III etap konkursu: guiz kulturowy

12.30 – 13.00  przerwa na obrady Komisji Konkursowej

13.00 – 13.10  zakończenie VIII edycji Konkursu Językowego „Faces of America”**

*Inauguracja konkursu zostanie dokonana przez Panią prof.  dr hab. Dorotę Kołodyńską – Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UMCS, Panią mgr Wirginię Gieryng-Wójtowicz – dyrektor Centrum Promocji UMCS, Pana mgr. Piotra Kaczmarzyka – dyrektora Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS oraz Pana dr. hab. Leszka Kopciucha, prof. UMCS – Dziekana Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS.

**Nagrody w konkursie wręczą Pani prof. dr hab. Dorota Kołodyńska – Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UMCS, Pani mgr Wirginia Gieryng-Wójtowicz – Dyrektor Centrum Promocji UMCS oraz Pan mgr. Piotr Kaczmarzyk – Dyrektor Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS.

W trakcie przerw przewidziana jest prezentacja programu Camp Leaders: Work and Travel w USA 2023 – sponsora nagród w konkursie.