Kontakt

W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH REKRUTACJI NA STUDIA I I II STOPNIA

Biuro Rekrutacji UMCS

pl. M. Curie-Skłodowskiej 5 
20-031 Lublin

godz. 9-14


Skype (w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim):
Rekrutacja UMCS (rekrutacjaumcs)
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (rekrutacja-ua)


Informujemy, że pracownicy obsługują wszystkich zainteresowanych telefonicznie oraz przez e-mail. Apelujemy, aby korzystać z tych form kontaktu we wszelkich sprawach niewymagających osobistego stawiennictwa.


W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH REKRUTACJI DO SZKÓŁ DOKTORSKICH

Szkoły Doktorskie UMCS, ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin

e-mail: szkoladoktorska@umcs.pl;  magdalena.watrobka@umcs.pl 
W tytule e-mail prosimy o podanie nazwy Szkoły Doktorskiej, której dotyczy wiadomość.

tel. (81) 537 50 60 lub (81) 537 50 59


W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE

mgr Kamila Pękala, tel. +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl 

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 p. 1002
20-031 Lublin


W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH REKRUTACJI NA STUDIA PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM

UMCS Admissions Office

Bachelor’s and Master’s degree programmes conducted in English

Maria Curie-Skłodowska University
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin, Poland

e-mail: studyinenglish@umcs.pl 
tel.: +48 81 537 58 80, +48 519 46 48 28

UMCS Doctoral Schools
Doctoral Schools programmes

Maria Curie-Skłodowska University
ul. Weteranów 18
20-038 Lublin, Poland

e-mail: szkoladoktorska@umcs.pl or magdalena.watrobka@umcs.pl 
In the e-mail title, please write the name of the Doctoral School you are interested in.
tel.: +48 81 537 50 59 or +48 81 537 50 60