Harmonogram

Wielki Test Języka Angielskiego „Challenge Accepted”

23 czerwca 2022 r.

Aula Uniwersytecka Wydziału Prawa i Administracji UMCS

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin

 

12.00 – 13.00    rejestracja uczestników

13.00 – 13.15    inauguracja V edycji Wielkiego Testu Języka Angielskiego „Challenge Accepted”* 

13.15 – 14.00    konkurs

14.00 – 15.00    przerwa na sprawdzenie testów przez Komisję Konkursową

14.00 – 14.30    prezentacja programu Camp Leaders: Work and Travel w USA – Paweł Dzierżak Dyrektor Camp Leaders Poland 

14.30 – 15.00    „Jak spełniłam swoje marzenia i wyjechałam do USA”  Dorota Marniak 

15.15 – 15.30    ogłoszenie wyników i zakończenie V edycji Wielkiego Testu Języka Angielskiego „Challenge Accepted”**

 * Inauguracja V edycji Wielkiego Testu Języka Angielskiego „Challenge Accepted” przez Panią prof. dr hab. Dorotę Kołodyńską – Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UMCS, Panią mgr Barbarę Uljasz – Kierownik Biura Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS oraz Pana mgr. Piotra Kaczmarzyka – Dyrektora Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS

** Wręczenie nagród przez Panią prof. dr hab. Dorotę Kołodyńską – Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UMCS oraz Pana mgr. Piotra Kaczmarzyka – Dyrektora Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS