Formularz zgłoszeniowy

Jeśli chcesz wziąć udział w Wielkim Teście Języka Angielskiego, wypełnij poniższy formularz.

V Edycja Wielkiego Testu Języka Angielskiego „Challenge Accepted” (23.06.2022 r.) - Formularz zgłoszeniowy

*Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu wysłania zgłoszenia ukończyła 16 lat.

Termin nadsyłania zgłoszeń upłynął.