Harmonogram

VI Wielki Test Języka Angielskiego „Challenge Accepted”

6 czerwca 2023 r.

Aula Uniwersytecka na Wydziale Prawa i Administracji UMCS

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin

 

11.00 – 12.00    rejestracja uczestników

12.00 – 12.15    inauguracja konkursu*

12.15 – 13.00    test

13.00 – 13.15    Camp Leaders: Work and Travel w USA 2023 – Paweł Dzierżak

13.15 – 13.30    Jak spełniłam swoje marzenie i wyjechałam do USA – Dorota Marniak

13.30 – 14.10    niespodzianka artystyczna

14.10 – 14.15    ogłoszenie wyników i zakończenie konkursu**

 * Inauguracja VI Wielkiego Testu Języka Angielskiego „Challenge Accepted” przez Pana dr. hab. Zbigniewa Pastuszaka, prof. UMCS – Prorektora ds. rozwoju i współpracy z gospodarką UMCS, Panią prof. dr hab. Annę Przyborowską-Klimczak – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMCS, Panią mgr Wirginię Gieryng-Wójtowicz – Dyrektor Centrum Promocji UMCS oraz Pana mgr. Piotra Kaczmarzyka – Dyrektora Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS.

 ** Wręczenie nagród przez Panią prof. dr hab. Dorotę Kołodyńską – Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UMCS, Panią mgr Wirginię Gieryng-Wójtowicz – Dyrektor Centrum Promocji UMCS oraz Pana mgr. Piotra Kaczmarzyka – Dyrektora Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS.