Prelegenci

 

Magdalena Bis - psycholożka, socjolożka, certyfikowana coach ICC. Ukończyła Studium Treningu Grupowego, Studium Terapii Integracyjnej, Studium Analizy Transakcyjnej. Jest certyfikowaną praktyczką narzędzi: MBTI®, MBTI® Step II, EQ-i 2.0®, Extended Disc®, asesorem Assessment&Development Centre. Współpracuje z Instytutem Rozwoju Szkolnictwa Wyższego jako ekspertka ds. komunikacji i rozwoju osobistego. Od ponad 10 lat szkoli różne grupy zawodowe z zakresu szeroko rozumianych kompetencji psychospołecznych, m.in. menadżerów, nauczycieli, pracowników naukowo-dydaktycznych, pracowników socjalnych, pracowników służby zdrowia i wiele innych. Od kilku lat praktykuje jako coach, ciesząc się włanymi sukcesami rozwojowymi, ale przede wszystkim swoich klientów. Od ponad 10 lat pracuje na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie prowadzi również zajęcia ze studentami psychologii i socjologii z zakresu komunikacji interpersonalnej, stresu zawodowego, coachingu, doradztwa zawodowego. Współautorka programu rozwoju kompetencji dydaktycznych doktorantów.

dr hab. Bożena Zgardzińska, prof. UMCS – fizyk doświadczalny, nauczycielka akademicka, popularyzatorka nauki. Naukowo realizuje badania z zakresu rozpoznawania nanostruktury materiałów przy wykorzystaniu zjawiska anihilacji. Jest współautorką ponad 110 publikacji naukowych z obszaru fizyko-chemii i fizyki medycznej, trzech „Zeszytów doświadczeń” oraz kilku artykułów popularnonaukowych m.in. w „Wiedza i Życie”. Od 2010 r. jest zaangażowana w organizację i realizację Pokazów z Fizyki, akcję Młodzi Odkrywcy czy Pogotowie Przedmaturalne z Fizyki. Kierowała kilkunastoma projektami dydaktyczno-popularyzatorskimi, w tym „Akademia kreatywnego rozwoju”, „Wystawa edukacyjna Zmysły i emocje” czy „Społeczne repozytorium doświadczeń”, w ramach którego stworzyła bibliotekę zasobów doświadczalnych wypożyczanych do szkół realizujących zajęcia empiryczne. Intensywnie rozwija ścieżkę druku 3D na UMCS, współtworzyła program kierunku inżynieria druku 3D, buduje Laboratorium druku 3D i kieruje projektem „Eksploracja inspirowana technologią druku 3D”. Pełni funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Fizyki UMCS i prezesa Lubelskiego Towarzystwa Edukacyjno-Naukowego.

 

dr Marek Gorgol – fizyk, nauczyciel akademicki, naukowiec, eksperymentator, popularyzator nauki. Z Instytutem Fizyki UMCS związany od 19 lat: najpierw jako student, później jako doktorant, a następnie jako pracownik. Jest zatrudniony w Katedrze Fizyki Materiałowej. W swojej pracy naukowej zajmuje się badaniem struktury i własności fizykochemicznych różnych materiałów z wykorzystaniem zjawiska anihilacji pozytonów, czyli, jak sam o sobie mówi, bawi się antymaterią. Bierze udział nie tylko w pomiarach i analizie wyników badań, ale także w projektowaniu i konstruowaniu aparatury naukowej. Zaowocowało to m.in. współpracą z Uniwersytetem Jagiellońskim w międzynarodowej grupie J-PET Collaboration. Od ponad 12 lat prowadzi zajęcia ze studentami, w szczególności z zakresu fizyki doświadczalnej, w tym fizyki jądrowej. Ponadto od lat zaangażowany jest w działalność edukacyjno-promocyjną, prowadząc pokazy i warsztaty dla dzieci i młodzieży i osób dorosłych. Obecnie pracuje nad kierunkiem studiów inżynieria druku 3D.

 

 

Wojciech Kowalski – fizyk, eksperymentator i popularyzator nauki. Opiekuje się Pracownią Elektryczności w Instytucie Fizyki. Od kilku lat jest demonstratorem na Pokazach z Fizyki oraz bierze udział w akcjach popularyzatorskich i promocyjnych Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS. Aktywnie pracuje też w Kole Naukowym Studentów Fizyki. Pasjonuje go jeździectwo konne, od 2019 działa jako wolontariusz w Roztoczańskiej Konnej Straży Przyrody.

 

 

 

 

Miłosz Bachonko – akordeonista, kompozytor. Urodził się 2 września 2009 w Lublinie. W trakcie swojej młodzieńczej kariery wirtuoz z Lubelszczyzny zdążył zachwycić swoją muzyką samego Placido Domingo, zagrać kilkadziesiąt koncertów na trzech kontynentach (USA, Azja, Europa) oraz otrzymać owacje na stojąco, prezentując swoją autorską kompozycję Toccatę c-moll w najsłynniejszej sali koncertowej świata - Carnegie Hall w Nowym Jorku w 2022 r. Miłosz Bachonko rozpoczął swoją edukację muzyczną w zakresie gry na akordeonie w wieku 5 lat. Kształci się pod kierunkiem prof. dr hab. Elwiry Śliwkiewicz-Cisak w Szkole Muzycznej I i II stopnia im. W. Lutosławskiego w Lublinie. Od najmłodszych lat komponuje własną wirtuozowską muzykę akordeonową. Kompozycje uzyskiwały aprobatę i nagrody na arenie polskiej i międzynarodowej, m.in. II nagrodę za kompozycję „AccoTocca” podczas Konkursu Młodych Kompozytorów w ramach XXIII Forum Sztuki Współczesnej im. Witolda Lutosławskiego w Filharmonii Lubelskiej w roku 2019 r., czy I miejsce w edycji 2022 tegoż konkursu za utwór „Toccata – c-moll”. W 2020 roku zdobył Grand Prix w ramach International Music Talent Competition Spring 2020, organizowany przez American Protégé Music Competitions w Nowym Jorku. Nagrodą za zdobycie Grand Prix był występ recitalowy w najsłynniejszej sali koncertowej świata – nowojorskiej Carnegie Hall. W 2021 roku zwyciężył w piątej edycji Virtuosos V 4+ 2021 – węgierskim telewizyjnym Talent Show Muzyki Klasycznej, podczas którego talent muzyczny i kompozytorski młodego wirtuoza uznali tacy artyści jak Placido Domingo, Peter Valentovic, Hauser, Gabriela Bohacova czy Alicja Węgorzewska.

 

 

Paulina Jamrozikprzewodnicząca Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów UMCS 2022-2024. Paulina pracuje w ognisku muzycznym „Akademia Talentów” w Lublinie, gdzie prowadzi indywidualne lekcje skrzypiec dla młodzieży. Obroniła licencjat z kryminologii, obecnie studiuje na IV roku produkcji medialnej. Gra na skrzypcach, uczy się grać na altówce. Przyszłość wiąże z upowszechnianiem kultury, w tym organizacją koncertów oraz eventów. Marzy jej się również ukończenie studiów pedagogicznych. Działa wolontarystycznie, m.in. w Fundacji Sempre a Frente, DKMS, Gorący Patrol oraz w Szlachetnej Paczce.