Systemy informacji geograficznej w praktyce

Kierunek
Systemy informacji geograficznej w praktyce
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Obszar kształcenia
Nauki ścisłe
Zasady kwalifikacji na kierunek

 

Trwa rekrutacja na rok akademicki 2024/2025

Szczegółowe informacje i zasady rekrutacji