Wyszukiwarka studiów podyplomowych

Wybierz przedmioty zdawane na maturze
Przedmioty obowiązkowe:
Język polski
Matematyka
Język obcy nowożytny
Wybierz pozostałe przedmioty:

Kierunki studiów

Kierunek Stopień studiów Wydział Forma studiów Obszar kształcenia Status
Administracja publiczna studia podyplomowe Wydział Prawa i Administracji studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Analiza danych studia podyplomowe Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki ścisłe Otwarta rejestracja
Archiwistyka studia podyplomowe Wydział Historii i Archeologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Arteterapia z elementami psychologii twórczości studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Coaching i mentoring studia podyplomowe Wydział Filozofii i Socjologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Diagnoza i terapia neuropsychologiczna studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji informatycznej studia podyplomowe Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki ścisłe Zamknięta rekrutacja
Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli informatyki studia podyplomowe Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki ścisłe Zamknięta rekrutacja
Edukacja włączająca z projektowaniem uniwersalnym w pracy nauczyciela studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Grafika komputerowa i DTP studia podyplomowe Wydział Artystyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Sztuka Otwarta rejestracja
Grafika wydawnicza studia podyplomowe Wydział Artystyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Sztuka Otwarta rejestracja
Historia i wiedza o społeczeństwie dla nauczycieli studia podyplomowe Wydział Historii i Archeologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Innowacyjne zarządzanie produkcją studia podyplomowe Wydział Ekonomiczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie informatyki studia podyplomowe Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki ścisłe Zamknięta rekrutacja
Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Nauczanie Biologii studia podyplomowe Wydział Biologii i Biotechnologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki przyrodnicze Otwarta rejestracja
Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Nauczanie Przyrody studia podyplomowe Wydział Biologii i Biotechnologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki przyrodnicze Otwarta rejestracja
Lider zarządzania kryzysowego studia podyplomowe Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki ścisłe, Nauki przyrodnicze Zamknięta rekrutacja
Logopedia - studia czterosemestralne studia podyplomowe Wydział Filologiczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Malarstwo studia podyplomowe Wydział Artystyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Sztuka Otwarta rejestracja
Mediacja szkolna i sądowa studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Menedżer XXI wieku studia podyplomowe Wydział Filozofii i Socjologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne, Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Metodyka i metodologia pracy socjalnej studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Muzealnictwo studia podyplomowe Wydział Filologiczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Muzykoterapia studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Nauczanie chemii studia podyplomowe Wydział Chemii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki ścisłe Zamknięta rekrutacja
Nauczanie języka polskiego jako obcego studia podyplomowe Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Nauczanie matematyki studia podyplomowe Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki ścisłe Zamknięta rekrutacja
Neurologopedia studia podyplomowe Wydział Filologiczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Ochrona danych osobowych studia podyplomowe Wydział Prawa i Administracji studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Pedagogika Marii Montessori studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią osób nieprzystosowanych społecznie studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Podyplomowe studia doskonalące w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego studia podyplomowe Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców nie dotyczy Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Podyplomowe Studium Legislacji studia podyplomowe Wydział Prawa i Administracji studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego studia podyplomowe Wydział Prawa i Administracji studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Prawne instrumenty ochrony środowiska studia podyplomowe Wydział Prawa i Administracji studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Prawo dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych (studia w formule kształcenia zdalnego) studia podyplomowe Wydział Filologiczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych studia podyplomowe Wydział Prawa i Administracji studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Programowanie i bazy danych studia podyplomowe Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki ścisłe Otwarta rejestracja
Programowanie i informatyka w szkole studia podyplomowe Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki ścisłe Zamknięta rekrutacja
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Psychologia edukacyjna z przygotowaniem pedagogicznym studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Public relations i marketing medialny (studia w formule kształcenia zdalnego) studia podyplomowe Wydział Politologii i Dziennikarstwa studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Rachunkowość (studia w formule kształcenia zdalnego) studia podyplomowe Wydział Ekonomiczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Radioekologia i monitoring radiacyjny studia podyplomowe Wydział Chemii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki ścisłe Zamknięta rekrutacja
Social media marketing studia podyplomowe Wydział Politologii i Dziennikarstwa studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Studia podyplomowe dla nauczycieli języka polskiego za granicą (studia w formule kształcenia zdalnego) studia podyplomowe Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Surdologopedia studia podyplomowe Wydział Filologiczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Systemy informacji geograficznej w praktyce studia podyplomowe Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki ścisłe Otwarta rejestracja
Trener biznesu studia podyplomowe Wydział Ekonomiczny, Wydział Filozofii i Socjologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Tłumaczenia poświadczone i specjalistyczne - jęz. angielski (studia w formule kształcenia zdalnego) studia podyplomowe Wydział Filologiczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcie rodziny studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Zamówienia publiczne studia podyplomowe Wydział Ekonomiczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Zarządzanie Transportem-Spedycją-Logistyką (studia w formule kształcenia zdalnego) studia podyplomowe Wydział Ekonomiczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Zarządzanie zasobami ludzkimi studia podyplomowe Wydział Ekonomiczny nie dotyczy Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja