Kolekcja szczepów

RYS HISTORYCZNY

W 1953 roku utworzona została Katedra Biochemii, a badania prowadzone w niej wówczas dotyczyły głównie związków próchniczych. Pierwsze artykuły w bazie Scopus dotyczące izolacji enzymów z grzybów degradujących drewno można znaleźć już w roku 1965 (Leonowicz i Trojanowski). Śledząc dorobek publikacyjny ówczesnych pracowników Katedry należy przypuszczać, że kolekcja mikroorganizmów była sukcesywnie wzbogacana o nowe szczepy. Jednakże dopiero w roku 1991 możemy w literaturze znaleźć pierwszą pełną listę gatunków, jakie były wówczas w posiadaniu już Zakładu Biochemii UMCS (Grzywnowicz i Leonowicz, 1991). Można śmiało stwierdzić, że już wtedy była to niemała kolekcja 51 szczepów grzybów rozkładających drewno, której rozmiary były efektem międzynarodowej współpracy Zakładu z 16 ośrodkami naukowymi na całym świecie. Pojawia się też wtedy po raz pierwszy angielska nazwa Fungal Culture Collection of Lublin. Obecnie liczy ona 11 szczepów bakterii, 14 drożdży, 40 grzybów pleśniowych oraz 443 grzybów wyższych (w tym 40 workowców). Należy podkreślić, że wśród nich 100 szczepów to izolaty pracowników Katedry, głównie mgr Marty Ruminowicz-Stefaniuk – obecnego opiekuna kolekcji. 

Grzywnowicz K. i Leonowicz. A. (1991) Fungal Culture Collection of Department of Biochemistry Maria Curie-Sklodowska University in Lublin. Applied Biology Communications 1(1): 29-35

KONTAKT

prof. dr hab. Jerzy Rogalski
Kierownik Katedry Biochemii i Biotechnologii
jerzy.rogalski@umcs.pl 
pok. 334B, tel. 81 537 56 68

Basidiomycota