Materiały informacyjne do pobrania

Poniżej zamieszczane będą ogólne informacje dotyczące Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji, tworzenia programów studiów opartych na efektach kształcenia oraz rozwijania systemów jakości kształcenia na polskich uniwersytetach, a także materiały ze szkoleń, które mogą być przydatne podczas wypełniania sylabusów.

    Autor
    Agnieszka Turek