Raport dla roku akademickiego 2020/2021

W roku akademickim 2020/2021 proces badawczy został przeprowadzony w terminie 25.06- 27.07.2021 r. Uwzględniono uczestników programu Erasmus +, zarówno z semestru zimowego jak i z letniego. Celem badania realizowanego w tym terminie stało się również uzyskanie opinii osób uczestniczących w procesie kształcenia z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na temat organizacji procesu dydaktycznego i realizacji zajęć. Ważne stało się poznanie, jakie doświadczenia ze studiowania w UMCS mają studenci uczestniczący w programie Erasmus+, jakie były ich problemy podczas pobytu w Lublinie w czasie epidemii koronawirusa oraz jakie mają opinie na temat organizacji procesu dydaktycznego i realizacji zajęć.