Raport dla roku akademickiego 2013/2014

Na zakończenie semestrów zimowego, w terminie 17 lutego 2014 - 1 kwietnia 2014 oraz letniego, w terminie 2 czerwca 2014 – 30 września 2014, odbyła się ocena zajęć dydaktycznych, przeprowadzona za pomocą Ankiety Oceny Zajęć.

W semestrze zimowym w Ankiecie wzięło udział 4645 studentów, co daje frekwencję na poziomie 21,3%, natomiast w semestrze letnim frekwencja była niższa, w badaniu wzięło udział 12,6% studentów. Jest to wynik niesatysfakcjonujący, choć o ponad dwukrotnie wyższy niż w podobnym okresie w roku akademickim 2012/2013.

Średnia ocen dla UMCS w semestrze zimowym oraz w semestrze letnim wyniosła 4,63. Można zatem powiedzieć, że studenci od kilku lat bardzo dobrze oceniają jakość prowadzonych zajęć dydaktycznych tj. na stałym poziomie przekraczającym ocenę 4,5.

W raporcie przedstawiamy średnie wyniki Uniwersytetu i poszczególnych Wydziałów. Natomiast wyniki osobowe ankiet otrzymują Rektor, Dziekani oraz nauczyciele akademiccy, których zajęcia były oceniane.