Oceny instytucjonalne PKA

 
Wydział     Data akredytacji Uzyskana ocena     Następna ocena
Matematyki, Fizyki i Informatyki 06.09.2012 r. pozytywna   2018/2019  
Chemii 06.09.2012 r pozytywna   2018/2019
Politologii 19.04.2012 r. pozytywna   2017/2018
Humanistyczny 17.10.2013 r. pozytywna 2018/2019
Biologii i Biotechnologii 05.06.2014 r. pozytywna 2019/2020
Artystyczny 04.09.2014 r. pozytywna 2019/2020
Pedagogiki i Psychologii 08.12.2016 r. pozytywna 2022/2023
Artystyczny 03.03.2020 r. pozytywna 2022/2023