Raport dla roku akademickiego 2017/2018

Ogólnouniwersyteckie Badania Jakości Kształcenia w roku akademickim 2017/2018 przeprowadzone zostało w terminie od 12 grudnia 2017 do 26 stycznia 2018 roku. Proces zrealizowany został w oparciu o nową, wprowadzoną w poprzedniej edycji, formułę. Połączone w niej zostały realizowane wcześniej niezależnie badania jakości kształcenia skierowane do studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych.

Badanie realizowane było za pomocą serwisu Ankieter, będącego aplikacją współpracującą z Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów (USOS).  W serwisie Ankieter umieszczone zostały kwestionariusze – każda z grup respondentów otrzymała link do dedykowanej sobie wersji, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adresy do wysyłki zaproszeń pobrane zostały z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Celem przeprowadzonego procesu badawczego było poznanie opinii studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych na temat warunków studiowania oraz rozwiązań wpływających na proces kształcenia. Dzięki wiedzy na ten temat zarówno Władze całego Uniwersytetu, jak i poszczególnych Wydziałów mogą odpowiadać na potrzeby osób studiujących oraz projektować i podejmować działania zapewniające wysokiej jakości kształcenie.