Kierunki akredytowane przez UKA

Akredytacje wygasłe:

 • archeologia - Katedra Archeologii - akredytacja udzielona przez KRUP 28 czerwca 2002 na 5 lat,
 • archeologia - Katedra Archeologii - akredytacja udzielona przez KRUP 25 czerwca 1999 na 2 lata,
 • biologia - Wydział Biologii i Nauk o Ziemi - akredytacja udzielona przez KRUP 23 marca 2002 na 5 lat,
 • biotechnologia - Wydział Biologii i Nauk o Ziemi - akredytacja udzielona przez KRUP 28 czerwca 2002 na 5 lat,
 • chemia - Wydział Chemii - akredytacja udzielona przez KRUP 23 marca 2002 na 5 lat,
 • ekonomia - Wydział Ekonomiczny - akredytacja udzielona przez KRUP 23 maja 2003 na 2 lata,
 • filologia angielska - Instytut Filologii Angielskiej - akredytacja udzielona przez KRUP 23 maja 2000 na 5 lat,
 • filologia angielska - Instytut Filologii Angielskiej - akredytacja udzielona przez KRUP 21 czerwca 2005 na 5 lat,
 • filologia germańska - Wydział Humanistyczny - akredytacja udzielona przez KRUP 23 maja 2000 na 5 lat,
 • filologia polska - Instytut Filologii Polskiej - akredytacja udzielona przez KRUP 10 czerwca 2006 na 5 lat,
 • filologia polska - Instytut Filologii Polskiej - akredytacja udzielona przez KRUP 23 maja 2000 na 5 lat,
 • filologia romańska - Instytut Filologii Romańskiej - akredytacja udzielona przez KRUP 26 listopada 2004 na 5 lat,
 • filologia romańska - Wydział Humanistyczny - akredytacja udzielona przez KRUP 23 marca 2002 na 2 lata,
 • filologia rosyjska - Wydział Humanistyczny - akredytacja udzielona przez KRUP 23 marca 2002 na 5 lat,
 • filologia specjalność filologia angielska - Wydział Humanistyczny - akredytacja udzielona przez UKA 15 kwietnia 2011 na 5 lat,
 • filozofia - Instytut Filozofii - akredytacja udzielona przez KRUP 24 marca 2007 na 5 lat,
 • filozofia - Wydział Filozofii i Socjologii - akredytacja udzielona przez KRUP 10 listopada 2001 na 5 lat,
 • fizyka - Instytut Fizyki - akredytacja udzielona przez KRUP 23 maja 2000 na 5 lat,
 • fizyka - Instytut Fizyki - akredytacja udzielona przez KRUP 21 czerwca 2005 na 5 lat,
 • geografia - Wydział Biologii i Nauk o Ziemi - akredytacja udzielona przez KRUP 23 marca 2002 na 5 lat,
 • historia - Instytut Historii - akredytacja udzielona przez KRUP 10 czerwca 2006 na 5 lat,
 • historia - Instytut Historii - akredytacja udzielona przez KRUP 31 maja 2001 na 5 lat,
 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - Instytut Historii - akredytacja udzielona przez KRUP 28 czerwca 2002 na 2 lata,
 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej - akredytacja udzielona przez KRUP 26 listopada 2004 na 5 lat,
 • ochrona środowiska - Wydział Chemii oraz Wydział Biologii i Nauk o Ziemi - akredytacja udzielona przez KRUP 10 czerwca 2006 na 5 lat,
 • ochrona środowiska - Wydział Chemii oraz Wydział Biologii i Nauk o Ziemi - akredytacja udzielona przez KRUP 18 lutego 2001 na 5 lat,
 • politologia - Wydział Politologii - akredytacja udzielona przez KRUP 7 marca 2008 na 5 lat.
 • politologia - Wydział Politologii - akredytacja udzielona przez KRUP 28 czerwca 2002 na 5 lat,
 • zarządzanie i marketing - Wydział Ekonomiczny - akredytacja udzielona przez KRUP 23 maja 2003 na 2 lata.