Protokoły i recenzje w APD

Obsługa protokołu z egzaminu dyplomowego oraz recenzji w formie elektronicznej

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 58/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 33/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS–COV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wprowadza się możliwość tworzenia oraz podpisywania recenzji prac dyplomowych i protokołów z egzaminów dyplomowych bezpośrednio w systemie APD (Archwium Prac Dyplomowych).

Instrukcja dla dziekanatów dostępna: 

https://pomoc.usos.umcs.pl/xwiki/bin/download/Main/WebHome/Protoko%C5%82y%20APD%20-%20rola%20dziekanatu.pdf

Instrukcja dla przewodniczących komisji, promotorów oraz recenzentów dostępna poniżej w formie pliku PDF.