Kontakt:

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

dr Jolanta Rodzoś, prof. uczelni

Konsultacje odbywają się w środy w godzinach 13:00-15:00 za pomocą aplikacji MS Teams.
Aby dołączyć do zespołu należy wejść w link.Wsparcie administracyjne zapewnia Biuro ds. Analiz Jakości Kształcenia. Biuro wchodzi w skład Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów i jest jednostką administracyjną zajmującą się w szczególności:

 • organizowaniem i prowadzeniem badań jakości kształcenia w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, w tym przygotowywaniem wzorów ankiet, analizą i prezentacją uzyskanych wyników oraz opracowywaniem informacji promocyjnych dotyczacych realizowanych badań;
 • organizowaniem i prowadzeniem badań dla osób rozpoczynajacych studia w UMCS;
 • ewaluacją studiów podyplomowych;
 • ewaluacją praktyk zawodowych w związku z wdrażaniem systemu informatycznego obsługującego praktyki zawodowe studentów UMCS;
 • wspieraniem innych jednostek organizacyjnych w projektowaniu i realizowaniu prowadzonych przez nie badań, w szczególności ogólnouczelnianych badań mających wpływ na jakość kształcenia;
 • wpieraniem wdrażania i utrzymywania systemu sylabusów i Archiwum Prac Dyplomowych;
 • wpieraniem jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w przygotowaniu dla PKA raportów dotyczących jakości kształcenia oraz ich analiza;
 • wspieraniem jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w przygotowaniu dokumentacji związanej z akredytacją krajową i międzynarodową w zakresie nieprzekazanym do kompetencji innych jednostek;
 • udziałem w procesie oceny nowych kierunków studiów, jak i zmian wprowadzanych do już istniejących;
 • prowadzeniem działań promocyjnych w Uczelni dotyczących idei podnoszenia jakości kształcenia, konieczności udziału w badaniach (we współpracy ze studentami i doktorantami);
 • rejestracją zewnętrznych i wewnętrznych przepisów związanych z funkcjonowaniem i rozwojem Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz dotyczących budowy Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego;
 • gromadzeniem i udostępnianiem informacji na temat krajowych i międzynarodowych wymogów dotyczących jakości kształcenia;
 • organizowaniem konferencji, spotkań, szkoleń dotyczących jakości kształcenia;
 • obsługą Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia;
 • aplikowaniem o środki zewnętrzne z UE we współpracy z Biurem ds. kształcenia ustawicznego.

Biuro ds. Analiz Jakości Kształcenia mieści się w pokoju 1114, p. XI, Rektorat UMCS

Kontakt:
mgr Urszula Wojtczak-Kokoszkiewicz
tel. (081) 537 55 05
e-mail: u.wojtczak@poczta.umcs.lublin.pl
 
mgr Paulina Borowska
tel. (081) 537 55 05
e-mail: paulina.czyz@poczta.umcs.lublin.pl