Raport dla roku akademickiego 2021/2022

Uczestnicy procesu dydaktycznego w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, mogli ocenić jakość zajęć dydaktycznych, w których brali udział w semestrze zimowym w dniach od 31 stycznia do 20 lutego 2022 r. oraz w semestrze letnim w dniach od 14 czerwca do 17 lipca 2022 r. w roku akademickim 2021/2022.

Ankieta Oceny Zajęć, została przeprowadzona na podstawie Zarządzenia Nr 30/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie prowadzenia badań jakości kształcenia w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Głównym celem realizacji badania było uzyskanie informacji dotyczących doświadczeń i opinii związanych z zajęciami dydaktycznymi z perspektywy – studentów i doktorantów Uniwersytetu.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 80/2021 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 3 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 w warunkach epidemii oraz Zarządzeniem Nr 104/2021 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w okresie od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r.  zajęcia odbywały się w formie stacjonarnej, hybrydowej lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dlatego treść pytań, zawartych w kwestionariuszu Ankiety została dostosowana do zmiennej sytuacji epidemicznej, wpływającej na stosowanie różnych form kształcenia.

W toku procesu badawczego, w semestrze zimowym 2021/2022 respondenci wypełnili 38219 ankiet, oceniając tym samym 1648 prowadzących i 5314 zajęć. Pozostawiono 4991 komentarzy do zajęć. 

W semestrze letnim 2021/2022 respondenci wypełnili 16097 ankiet, oceniając tym samym 1679 prowadzących i 4821 zajęć. Pozostawiono 4022 komentarzy do zajęć.