Raport dla roku akademickiego 2015/2016

Badanie jakości kształcenia na studiach III stopnia w roku akademickim 2015/2016 zostało przeprowadzone w terminie od 2 grudnia 2015 roku do 10 stycznia 2016 roku. Proces był realizowany za pomocą serwisu Ankieter, będącego aplikacją współpracującą z Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów (USOS).  W serwisie Ankieter umieszczony został kwestionariusz ankiety, do którego linki były przesyłane drogą e-mailową do doktorantów – każdy z nich mógł wypełnić ankietę tylko raz. Adresy do wysyłki zaproszeń pobrane zostały z systemu rekrutacyjnego IRK.

Celem ankiety było uzyskanie odpowiedzi na pytanie Jak doktoranci oceniają jakość kształcenia na studiach III stopnia w UMCS?  Szczegółowe pytania ankiety koncentrowały się wokół kwestii takich, jak: ogólna ocena poszczególnych form zajęć, ocena przygotowania do działalności naukowo-badawczej oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych, ocena kształcenia pedagogicznego oraz współpracy z promotorem. Dodatkowo respondenci mieli okazję wskazać, jakie są ich potrzeby szkoleniowe oraz podzielić się swoją opinią na temat zmian po poprzedniej edycji badania.

W badaniu wzięło udział 165 doktorantów, co stanowi 21,9% osób będących na studiach III stopnia w UMCS. Zwrotność kwestionariuszy wyniosła 23,5%. Ze względu na taki poziom zwrotności zebrany materiał należy traktować, jako wskazanie pewnych tendencji obecnych w procesie kształcenia, a nie jako głos większości.