Certyfikat ELA (European Logistics Association)

W dniu 20 marca 2023 r. kierunek logistyka, na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, uzyskał akredytację na zgodność z ze standardami European Logistics Association. Jest to potwierdzenie, że treści kształcenia realizowane na kierunku logistyka są zgodne z rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Logistyczne (European Logistics Association - ELA) programem kształcenia logistyków na poziomie European Junior Logistician.

Wydział Ekonomiczny w wyniku procesu recenzji otrzymał certyfikat potwierdzający, że program studiów obowiązujący od roku akademickiego 2022/2023 na kierunku logistyka I oraz II stopnia pokrywa 71,75% wymaganych treści wg. ELA.

Posiadanie certyfikatu European Logistician jest uznawane za potwierdzenie posiadania kompetencji zawodowych w obszarze logistyki i stanowi atut ceniony przez pracodawców na rynku pracy. Absolwenci kierunku logistyka, którzy ukończyli studia I stopnia i spełniają wymagania dotyczące średniej ocen, mają możliwość ubiegania się o certyfikat Candidate European Logistician. Certyfikat jest międzynarodowym potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy w zakresie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Proces wydania certyfikatu odbywa się w Narodowym Centrum Certyfikacji (National Certification Centre) Europejskiego Towarzystwa Logistycznego, które znajduje się w Wyższej Szkole Logistyki z siedzibą w Poznaniu w Polsce.