Raport dla roku akademickiego 2018/2019

W okresie od 29 stycznia do 25 lutego  2019 roku oraz od 14 czerwca do 14 lipca 2019 roku wykonano badanie, jakości kształcenia w formie Ankiety Oceny Zajęć realizowanych w bieżącym roku akademickim. Głównym zadaniem oceny było monitorowanie, jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych, diagnozę słabych oraz mocnych stron procesu kształcenia, sugestie dotyczące kierunku podejmowania działań naprawczych oraz realizowanie polityki kadrowej Uniwersytetu.

W Ankiecie Oceny Zajęć w roku akademickim 2018/2019 wzięło udział w sumie 13 482 osób, w semestrze zimowym 8019 osób, a w semestrze letnim 5463 osób, co dało analogicznie frekwencję na poziomie 38,3% oraz 28,2%. Respondenci wypełnili w semestrze zimowym w sumie 57115 ankiet z 310 939 dostępnych ankiet, co dało zwrotność na poziomie 18,4 %. Ankietowani udzielili ponad 5 tys. komentarzy do odrębnych zajęć. Natomiast podczas semestru letniego, respondenci wypełnili 33 335 ankiet z 252 713 dostępnych, co dało zwrotność na poziomie 13,2 %.