Raport dla roku akademickiego 2013/2014

 Na przełomie listopada i grudnia 2013 roku przeprowadzono po raz pierwszy badanie ankietowe wśród uczestników studiów III stopnia, mające na celu poznanie ich opinii na temat jakości kształcenia w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Łącznie kwestionariusz zawierał 17 pytań oraz 3 pytania metryczkowe. Zebrany materiał został poddany szczegółowej analizie i przedstawiony w niniejszym raporcie. Raport zawiera zagregowane opinie doktorantów z dziesięciu Wydziałów UMCS prowadzących kształcenie na studiach III stopnia. Szczegółowe analizy zostały przygotowane indywidualnie dla poszczególnych jednostek.

W badaniu udział wzięły 162 osoby, będące na studiach III stopnia w UMCS, co oznacza, że Ankietę wypełniło ok. 20,6% doktorantów.  

    Autor
    Agnieszka Turek