Raport dla roku akademickiego 2020/2021

Ankieta Oceny Zajęć w semestrze letnim 2020/2021 była realizowana w terminie 15 czerwca - 16 lipca 2021 r., a w semestrze zimowym 2020/2021, została przeprowadzona w terminie 25 stycznia- 28 lutego 2021 r. Badanie zostało zrealizowane na podstawie Zarządzenia Nr 30/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie prowadzenia badań jakości kształcenia w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Głównym celem realizacji Ankiety było uzyskanie informacji dotyczących doświadczeń i opinii związanych z zajęciami dydaktycznymi z perspektywy uczestników procesu dydaktycznego – studentów i doktorantów Uniwersytetu. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/2020 Rektora UMCS z dnia 20 sierpnia 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, jak również w związku z pogarszającą się sytuacją pandemiczną,zajęcia odbywały się w zdecydowanej większości z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dlatego treść pytań, zawartych w kwestionariuszu Ankiety została dostosowana do kształcenia w formie zdalnej. Różni to tym samym badanie od badań realizowanych przykładowo w sem. zimowym 2019/2020 i wcześniej.