Raport dla roku akademickiego 2019/2020

W semestrze letnim, w roku akademickim 2019/2020 proces badawczy został przeprowadzony w terminie 18-30 czerwca 2020 r. Celem badania realizowanego w tym terminie stało się również uzyskanie opinii osób uczestniczących w procesie kształcenia z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na temat organizacji procesu dydaktycznego i realizacji zajęć w okresie od 24 marca 2020 r. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 22/2020 Rektora UMCS z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie realizacji programów studiów, programów kształcenia doktorantów oraz programów studiów podyplomowych i innych form kształcenia z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS–COV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zajęcia odbywały się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Ważne stało się poznanie, jakie doświadczenia ze studiowania w UMCS mają studenci uczestniczący w programie Erasmus+, jakie były ich problemy podczas pobytu w Lublinie w czasie epidemii koronawirusa oraz jakie mają opinie na temat organizacji procesu dydaktycznego i realizacji zajęć w okresie od 24 marca 2020 r.