Zgodnie z Zarządzeniem Nr 57/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 5 października 2015 r. w sprawie składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)   wraz z późniejszymi zmianami (wersja ujednolicona) oraz z Zarządzeniem Nr 5/2019 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie kontroli prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego i Zarządzeniem Nr 57/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie kontroli rozpraw doktorskich z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego  w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wprowadzony jest obowiązek składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) oraz obowiązek kontrolowania prac dyplomowych i rozpraw doktorskich sporządzonych w Uniwersytecie w formie pisemnej z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA) zintegrowanego z systemem Archiwum Prac Dyplomowych  i współpracującego z ogólnopolskim repozytorium pisemnych prac dyplomowych prowadzonym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Archiwum Prac Dyplomowych (w skrócie APD) jest jednym z wielu serwisów internetowych, współpracujących z systemem USOS. Aplikacja ta pełni rolę katalogu i repozytorium elektronicznych wersji prac dyplomowych powstających w Uniwersytecie. Podstawową funkcją serwisu APD, oprócz archiwizowania prac, jest wspomaganie procedury ich składania i archiwizacji. W czynności te zaangażowanych jest kilka osób (autor, opiekun pracy, recenzenci, pracownicy dziekanatu), które na określonych etapach obsługi pracy mają obowiązek wykonania pewnych zadań

Dostęp do systemu APD możliwy jest pod adresem: https://apd.umcs.pl/

Film instruktażowy – Przebieg procesu składania i archiwizacji prac z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych

Szkolenie dla studentów z obsługi Archiwum Prac Dyplomowych (APD) - https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=20

Kontakt:

Dyrektor Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów - mgr Alicja Borzęcka-Szajner

Biuro ds. Analiz Jakości Kształcenia
 

Uwaga Studenci!

W przypadku braku możliwości wprowadzenia do APD informacji na temat pracy (streszczenie, słowa kluczowe, język pracy), prosimy o kontakt ze swoim dziekanatem.