Zgodnie z Zarządzeniem Nr 57/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 5 października 2015 r. w sprawie składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)   wraz ze zmianami zawartymi w Zarządzeniu Nr 9/2017 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 8 marca 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 57/2015 Rektora UMCS z dnia 5 października 2015 r. w sprawie składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) i zmianami zawartymi w Zarządzeniu Nr 46/2018 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 57/2015 Rektora UMCS z dnia 5 października 2015 r. w sprawie składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) i zmianami zawartymi w Zarządzeniu Nr 55/2021 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 czerwca 2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 57/2015 Rektora UMCS  w sprawie składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) oraz z Zarządzeniem Nr 5/2019 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie kontroli prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, proces oceny prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu APD, w tym przeprowadzenie kontroli antyplagiatowej, realizowany jest wobec studentów, którzy w dniu wejścia w życie zarządzenia będą na ostatnim roku studiów.

Archiwum Prac Dyplomowych (w skrócie APD) jest jednym z wielu serwisów internetowych, współpracujących z systemem USOS. Aplikacja ta pełni rolę katalogu i repozytorium elektronicznych wersji prac dyplomowych powstających w Uniwersytecie. Podstawową funkcją serwisu APD, oprócz archiwizowania prac, jest wspomaganie procedury ich składania i archiwizacji. W czynności te zaangażowanych jest kilka osób (autor, opiekun pracy, recenzenci, pracownicy dziekanatu), które na określonych etapach obsługi pracy mają obowiązek wykonania pewnych zadań

Dostęp do systemu APD możliwy jest pod adresem: https://apd.umcs.pl/

Film instruktażowy – Przebieg procesu składania i archiwizacji prac z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych

Szkolenie dla studentów z obsługi Archiwum Prac Dyplomowych (APD) - https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=20

Kontakt:

Dyrektor Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów

mgr Alicja Borzęcka-Szajner
tel. (081) 537 58 44
e-mail: alicja.borzecka@poczta.umcs.lublin.pl

Biuro ds. Analiz Jakości Kształcenia
 
mgr Urszula Wojtczak-Kokoszkiewicz
tel. (081) 537 55 05
e-mail: u.wojtczak@poczta.umcs.lublin.pl
 
mgr Paulina Borowska
tel. (081) 537 55 05
e-mail: paulina.borowska@poczta.umcs.lublin.pl

Uwaga Studenci!

W przypadku braku możliwości wprowadzenia do APD informacji na temat pracy (streszczenie, słowa kluczowe, język pracy), prosimy o wcześniejszy kontakt ze swoim dziekanatem.

    Autor
    Agnieszka Turek